DK 45/46/94 - zamknięta obwodnica Opola

Od piątku wieczorem (7 lutego br.) do poniedziałku wieczorem (10 luty br.) zostanie zamkięta północna obwodnica Opola w ciągu dróg krajowych nr 45, DK46, DK94. Konieczność taka pojawiła się w związku z budową węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu.

Zamknięcie północnej obwodnicy Opola w ciągu DK45, DK46 i DK94 potrwa trzy doby na czas bezpiecznego wykonania otwartych wykopów pod kanalizację deszczową głębokości ok. 2,50 m. Zamknięcie obwodnicy nastąpi 7 lutego br. o godz. 18:00. Przywrócenie ruchu powinno nastąpić 10 lutego br. o godz. 18:00 - informuje Miejski Zarząd Dróg w  Opolu. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Całkowite wyłączenie obwodnicy północnej (DK 45/46/94) nastąpi na odcinku: od skrzyżowania ulicy Budowlanych – Sobieskiego (DW454) do ronda przy ul. Partyzanckiej (DK 45).

  • Ruch od kierunku: Wrocław (DK94) / Nysa (DK46) w kierunku: Kluczbork (DK45) / Częstochowa (DK46) / Bytom (DK94) odbywał się będzie ulicami: Partyzancką, Wrocławską, Rondo Konstytucji 3 Maja, Budowlanych.

  • Ruch od kierunku: Bytom (DK94) / Częstochowa (DK46) / Kluczbork (DK45) w kierunku: Wrocław (DK94) / Nysa (DK46) odbywał się będzie ulicami: Budowlanych, Rondo Konstytucji 3 Maja, Wrocławska, Partyzancka.


Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Budowlanych – Sobieskiego zostanie wyłączona. Ruch drogą wojewódzką nr 454 Opole-Namysłów-Opole odbywał się będzie bez zmian. W związku z budową ronda na trasie objazdu w rejonie skrzyżowania ulic Budowlanych i Składowej, istniejąca organizacja ruchu wahadłowego zostanie utrzymana - dodaje MZD.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: