1. Strona główna
  2. Informacje
  3. DK62 w Płocku z ważną decyzją dla rozbudowy

DK62 w Płocku z ważną decyzją dla rozbudowy

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-05-23
DK62 w Płocku z ważną decyzją dla rozbudowy
Czas na rozbudowę DK62 w Płocku. To jedna z kilku inwestycji planowanych w tym regionie. Zdjęcia: GDDKIA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ma decyzję środowiskową dla rozbudowy drogi krajowej DK62 w Płocku (woj. mazowieckie). To ważny etap w realizacji trasy wylotowej z miasta. Teraz może ruszyć przetarg i prace w terenie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Decyzja środowiskowa dla rozbudowy DK62 w Płocku

Wójt Gminy Słupno wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK62 ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. To kolejny krok do realizacji dwujezdniowego odcinka tej drogi na granicy miasta i gminy Słupno.

W wydanej decyzji zapisano szereg warunków, które w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi spełnić GDDKiA. To, m.in.: objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz konieczność wykonania urządzeń ochrony środowisk, czyli przepustów dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających. W celu minimalizacji oddziaływania hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne.

Obecnie trwają prace projektowe realizowane przez firmę Arkas-Projekt. Zadnie obejmuje wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji ZRID oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie wszystkich prac projektowych przewidywane jest w pierwszej połowie 2025 r.

Droga S10 pobiegnie blisko Płocka, z miastem połączy ją nowa DK60

Obecna droga krajowa DK62 w Płocku

Zdjęcia: GDDKIA

Dwie jezdnie DK62 w Płocku

Odcinek drogi krajowej o długości ok. 3,3 km, czyli ul. Wyszogrodzka zostanie rozbudowany do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Prace prowadzone będą od skrzyżowania z Aleją Armii Krajowej do granicy miasta. Na całej długości jednojezdniowego fragmentu ul. Wyszogrodzkiej, po stronie północnej na terenie Gminy Słupno, dobudowana zostanie druga jezdnia, która przejmie ruch w kierunku centrum Płocka. Trasa będzie dostosowana do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Rozbudowę DK62 w Płocku podzielono na dwa odcinki:

  • od Alei Armii Krajowej do ul. Harcerskiej. Odcinek realizowany będzie przez władze Płocka, które zarządzają drogami krajowymi w swoich granicach administracyjnych. Przebudowany zostanie obiekt inżynierski na rzece Rosicy, powstanie dodatkowa jezdnia na odcinku od ul. Morelowej do ul. Harcerskiej, rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. Harcerską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Ten odcinek od początku był planowany w układzie 2x2.

  • od ul. Harcerskiej do granicy Miasta Płocka. Odcinek biegnący wzdłuż granic Płocka i Gminy Słupno realizowany będzie przez GDDKiA. Na skrzyżowaniu z ul. Parcele powstanie rondo, a wzdłuż całego odcinka ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowany zostanie punkt preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz wykonane zatoki autobusowe. Ten odcinek pierwotnie był planowany do poszerzenia w granicach pasa drogowego pod układ 2+1, a teraz będzie miał układ 2x2.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 62 Jak dojadę - Płock