1. Strona główna
  2. Informacje
  3. GDDKIA: wkrótce poznamy rekomendowany wariant przebiegu A4 Legnica – Wrocław

GDDKIA: wkrótce poznamy rekomendowany wariant przebiegu A4 Legnica – Wrocław

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-10-17
GDDKIA: wkrótce poznamy rekomendowany wariant przebiegu A4 Legnica – Wrocław
Budowa/przebudowa autostrady A4 na odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem to pilna inwestycja, GDDKIA zwleka z decyzją...Mapa: GDDKIA
Budowa lub rozbudowa autostrady A4 na odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem jest jedną z najpilniejszych inwestycji drogowych w kraju. Dolnośląska autostrada A4 jest wąska, wiecznie zakorkowana i niebezpieczna. Odcinek A4-ki od Krzyżowej do Legnicy ma być rozbudowywany w obecnym śladzie, prace projektowe już trwają. Drogowcy najdłużej zwlekają z decyzją czy budować w nowym śladzie i rozbudowywać obecną autostradę pod Wrocławiem. Na rekomendowany wariant do dalszych prac czekamy już kilka miesięcy…

Dolnośląski odcinek autostrady A4, bez pasów awaryjnych czy nienormatywnych węzłów i z bardzo dużym natężeniem ruchu to zmora kierowców. Kierowcy narzekają, mieszkańcy i przedsiębiorcy denerwują się na utrudnienia w ruchu drogowym. Wypadki i zatory to praktycznie obrazek z każdego tygodnia tej drogi, szczególnie na odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Rozbudowa autostrady A4 lub budowa jej w nowym śladzie, odsuniętej od Wrocławia to konieczność. Nadal nie znana jest jednak koncepcja inwestycji. Pod uwagę brane są dwa warianty na odcinku pomiędzy węzłem Wrocław Wschód a Krzyżowa. Jeden to rozbudowa istniejącej drogi do trzech pasów na obu jezdniach (plus pasy awaryjne), czyli tak samo jak stanie się z kawałkiem Legnica – Krzyżowa, natomiast drugi zakłada budowę nowej – innym torem. Przygotowania do inwestycji trwają od wielu lat, a ostatnie miesiące mimo zapowiedzi nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Pisaliśmy o tym więcej tutaj:

Poszerzenie czy budowa nowej autostrady A4 na zachód Wrocławia? GDDKIA odsuwa decyzję w czasie

Poszerzenie czy budowa nowej autostrady A4 na zachód Wrocławia? GDDKIA odsuwa decyzję w czasie

Autostrada A4 Wrocław - Krzyżowa. Zdjęcia: GDDKIA

W ostatnich dniach wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że wkrótce poznamy rekomendowany wariant przebiegu inwestycji pomiędzy Legnicą a Wrocławiem.

- Zbliżamy się do zakończenia prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową dolnośląskiego odcinka autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. W piątek 13 października odbył się drugi etap posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Wkrótce poznamy rekomendowany wariant przebiegu inwestycji – obiecują przedstawiciele wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Węzeł Kostomłoty w ciągu A4 Wrocław - Legnica

Węzeł Kostomłoty w ciągu A4 Wrocław - Legnica, to tu i w okolicy Katów Wrocławskich najczęściej dochodzi do wypadków i korków. Zdjęcia: GDDKIA

Takich obietnic było już kilka. Przypomnijmy, prace nad dolnośląską autostradą A4 ruszyły w 2021 r. od podpisania umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Inwestycja obejmuje dla budowę/rozbudowę autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem)-Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowę drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Jak zaznaczają drogowcy, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km.

W ramach Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu A4 i S5 przeprowadzono badania terenowe dla wstępnego określenia warunków gruntowych. W okresie od października 2021 r. do października 2022 r. wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza. Odbyły się dwie tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem.

Dokumentacja etapu STEŚ dla tych zadań była przedmiotem posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Odbyły się one 1 marca 2023 r. dla zakresu autostrady A4 i 2 marca 2023 r. dla zakresu drogi ekspresowej S5. Po posiedzeniu ZOPI wprowadzane były zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń ZOPI. Z uwagi na złożoność tematyczną, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad podzielono na dwa etapy.

- Obecnie jesteśmy po I etapie KOPI, które odbyło się 29 września br. dla zakresu A4 Legnica-Wrocław, a 2 października br. dla zakresu S5 Sobótka-Bolków. Przygotowanie zadania do posiedzenia KOPI dla 80 km drogi klasy A i 50 km drogi klasy S wymagało analiz w zakresie zgłoszonych uwag po posiedzeniu ZOPI oraz ostatecznego uzgodnienia dokumentacji w szczególności dot. środowiska. Całość dokumentacji tylko w zakresie A4 (wszystkie tomy), która podlega ocenie KOPI to ok. 4,5 tys. stron opisów i ok. 4,3 tys. załączników rysunkowych i mapowych oraz dostosowania rozwiązań technicznych związanych z przepustowością węzłów, w okolicy Wrocławia, aglomeracji Wrocławskiej, które bez względu na rozpatrywane warianty będą generował konkretne działania po stronie samorządów, dróg miejskich, aby nie korkowały się ulice miasta doprowadzające i rozprowadzające ruch do A4, ulic Wrocławia, AOW. Jest to pierwsze zadanie w Polsce, które w ramach jednego opracowania obejmuje tak długi i złożony, pod kątem komunikacyjnym, odcinek autostrady wybudowanej w latach 30-tych ubiegłego wieku – tłumaczą drogowcy.

Wiadomo co z rozbudową dolnośląskiej autostrady A4 Legnica - Krzyżowa

Autostrada A4 Legnica - Krzyżowa będzie rozbudowana w obecnym sladzie

Autostrada A4 Legnica - Krzyżowa będzie rozbudowana w obecnym sladzie. Zdjęcia; GDDKIA

Mapy - rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Złotoryja - Legnica

Mapy - rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Złotoryja - Legnica
Mapy: GDDKIA

 

Drugi etap posiedzenia KOPI odbył się 13 października br. Jak zapewniają drogowcy, zostały omówione wszystkie kluczowe aspekty warunkujące wybór wariantu do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ważnym podkreślenia jest aspekt, że niezbędne będzie podjęcie działań i zaproponowanie rozwiązań, które rozprowadzą ruch z aglomeracji wrocławskiej, w tym z ulicy Karkonoskiej i Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. - W protokole KOPI zostanie zarekomendowany wariant przebiegu inwestycji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatwierdzenie protokołu planowane jest jeszcze w tym kwartale – zapowiada wrocławski oddział GDDKIA.

Mapy i plany budowy - rozbudowy autostrady A4 Wrocław - Legnica

Mapy i plany budowy - rozbudowy autostrady A4 Wrocław - Legnica

Mapa: GDDKIA

Nieoficjalnie mówi się, że GDDiKA chce ten fragment jedynie przebudować, natomiast prezydenci z Dolnego Śląska uważają, że lepiej wybudować nową drogę i prosili o przyjęcie tego wariantu.

— Nic jeszcze nie jest przesądzone. Chcemy, żeby nasz głos został wzięty pod uwagę — powiedział Jacek Sutryk podczas zebrania samorządowców w ratuszu 9 października. — Takie drogi buduje się na dziesiątki lat. Inwestycje tej rangi przesądzają, jak będzie wyglądał ruch w naszym regionie i w całej Polsce, dlatego decyzje nie mogą zapadać w sposób arbitralny — dodał prezydent Wrocławia.

Za wariantem wyznaczenia dla A4 nowej trasy na południe od Wrocławia opowiedzieli się także prezydenci Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Sosnowca. Tę koncepcję popierają również władze wrocławskiego lotniska. Przypomnieli petycję w tej spawie, którą kilka lat temu podpisali wspólnie z włodarzami Świdnicy, Bolesławca, Głogowa, Legnicy, Lubina oraz z marszałkiem województwa dolnośląskiego.

Samorządowcy przekonują, że droga biegnąca nowym śladem byłaby korzystniejsza dla kierowców, jak również dla gospodarki i branży turystycznej, która odgrywa szczególną rolę w południowej części Dolnego Śląska. Pokazali wyliczenia, według których budowa nowej drogi, która miałaby przejąć cały tranzyt, spowodowałaby zmniejszenie ruchu na południu Wrocławia o 40 procent, zamiast wzrostu o 269 procent w przypadku rozbudowy istniejącej autostrady.

Samorządowcy jednym głosem przestrzegają: rozbudowa starej A4 spowoduje „armagedon, paraliż i kompletną dysfunkcjonalność autostrady”.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Jak dojadę - Kąty Wrocławskie