1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku za 14 mld zł

Inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku za 14 mld zł

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-05-24
Inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku za 14 mld zł
Połączenie autostrad A4 i A8 - obwodnicy Wrocławia na węźle Wrocław Południe. Zdjęcia: GDDKIA
Prawie 330 km nowoczesnych i komfortowych dróg krajowych w tym ekspresówek powstało na Dolnym Śląsku ze wsparciem z Unii Europejskiej. Są to m.in. odcinki w ciągu dróg ekspresowych S5 Wrocław – Poznań, S8 Wrocław – Warszawa, S3 na północ od Bolkowa i autostrady A4. Ponadto wyremontowano autostradę A4 Wrocław – Krzywa, a Wrocław doczekał się autostrady A8 omijającej go od zachodu. Wartość tych inwestycji osiągnęła około 14 mld zł, a dofinansowanie unijne ponad 8 mld zł.

Spis treści: 

Nowe autostrady i drogi ekspresowe na Dolnym Śląsku

Droga ekspresowa S8

Droga ekspresowa S5

Droga ekspresowa S3 

Nowe autostrady na Dolnym Śląsku

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8

Remont autostrady A4 i budowa A4 Krzyżowa - Zgorzelec

Obwodnica Kłodzka

Obwodnica Bolkowa

 

Nowe autostrady i drogi ekspresowe na Dolnym Śląsku

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój sieci dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku. Dzięki inwestycjom kierowcy w ekspresowym tempie dotrą trasą S5 z Wrocławia do Poznania, a drogą S8 do Łodzi i Warszawy. Od 2004 r. w woj. dolnośląskim powstało prawie 75 km autostrad (A4, A8), ok. 220 km dróg ekspresowych (S3, S5 i S8), a także obwodnice Wrocławia, Kłodzka i Bolkowa. Realizacji inwestycji była możliwa przy wsparciu finansowym z UE.

- Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich dwudziestu lat wybudowaliśmy na Dolnym Śląsku prawie 330 km nowoczesnych i komfortowych dróg krajowych. Ich wartość osiągnęła około 14 mld zł. Zadania realizowane były z trzech unijnych programów: ISPA, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a dofinansowanie wyniosło ponad 8,1 mld zł – wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A8 - obwodnica Wrocławia

Autostrada A8 - obwodnica Wrocławia. Zdjęcia: GDDKIA

Droga ekspresowa S8

Droga ekspresowa S8 na odcinku od Wrocławia do Sycowa (granica z woj. wielkopolskim) realizowana była w latach 2009-2012. Był to pierwszy, tak długi fragment drogi ekspresowej na Dolnym Śląsku. Ta dwujezdniowa trasa o dwóch pasach w każdym kierunku liczy ponad 47 km, a łącznie z istniejącą już wówczas obwodnicą Oleśnicy prawie 55 km. W ramach zadania wybudowano sześć węzłów drogowych, a węzeł Psie Pole (połączenie S8 z AOW) został rozbudowany.

S8 skróciła czas podróży między Wrocławiem i Warszawą, poprawiła bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszyła oddziaływanie transportu na środowisko. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 1,1 mld zł, a uzyskane dofinansowanie w ramach POIiŚ – ponad 750 mln zł.

Mapa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Warszawa, odc. w woj. dolnośląskim

Mapa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Warszawa, odc. w woj. dolnośląskim. Mapa: GDDKIA

Przypominamy, zę obecnie w realizacji jest dalsza część trasy S8 na południe od Wrocławia:

Nowa ekspresowa droga S8 z Wrocławia do Kłodzka - mapa odcinków i stanu budowy

Droga ekspresowa S5

48 kilometrów drogi ekspresowej S5 od Korzeńska do Wrocławia powstawało w latach 2014-2017. W ramach inwestycji powstało siedem węzłów drogowych (Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Widawa), 46 obiektów mostowych, cztery Miejsca Obsługi Podróżnych Morzęcino (MOP): Morzęcino Zachód II i Wschód III, Wisznia Mała Zachód III i Wschód II, a także Obwód Utrzymania Drogowego przy w. Krościna.

Dzięki S5 kierowcy zyskali dwujezdniową, nowoczesną trasę, która zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie drogowe na trasie Wrocław - Poznań. Droga wyprowadziła ruch samochodowy z terenów zabudowanych, co przełożyło się na zmniejszenie hałasu, ilości spalin i zużycia dróg lokalnych przebiegających przez poszczególne miejscowości. Ułatwiła także komunikację przyległych terenów gminnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,8 mld zł, z czego ponad 910 mln zł pochodziło ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Droga ekspresowa S3

Droga ekspresowa S3 Gaworzyce - Legnica

Drogę ekspresową od Gaworzyc do Legnicy, o długości ponad 65 km realizowano w latach 2014-2021. W ramach inwestycji powstało jedenaście węzłów drogowych: Gaworzyce, Głogów Zachód, Głogów Południe, Polkowice Północ, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód i Legnica Południe.

Nowa ekspresowa trasa S3 wyprowadziła ruch tranzytowy z Legnicy i Lubina (Zagłębie Miedziowe) oraz ułatwiła połączenie z autostradą A4, a przez to także poprawiła poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort podróży. Wartość inwestycji to ponad 2 mld zł (dot. odcinka od Kaźmierzowa do Legnicy), z czego ponad 1,3 mld zł zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu POIiŚ.

Droga ekspresowa S3 Legnica - Lubawka

Realizacja drogi ekspresowej S3 na południe od Legnicy, o długości ponad 67 km, rozpoczęła się w 2015 r. Ostatni fragment tej trasy, od Bolkowa do Kamiennej Góry jest na ukończeniu i zostanie oddany do ruchu w wakacje br. Na tym odcinku S3 powstają m.in. dwa tunele drogowe, w tym najdłuższy w kraju pozamiejski tunel drążony w skale o długości ok. 2300 m i krótszy o długości 320 m. W ramach inwestycji powstało siedem węzłów drogowych: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe, Bolków, Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe, Lubawka. O zaawansowaniu budowy i terminach otwarcia pisaliśmy więcej tutaj:

Dwujezdniowa droga przez wiadukty, most i tunele. Kiedy nowa S3 Bolków – Kamienna Góra?

Wartość realizacji drogi ekspresowej S3 to ponad 3,6 mld zł. Dofinansowanie w ramach POIiŚ wyniosło ok. 1,4 mld zł.

Dwujezdniowa droga przez wiadukty, most i tunele. Kiedy nowa S3 Bolków – Kamienna Góra?

Zdjęcia: GDDKIA

 

Nowe autostrady na Dolnym Śląsku

Ostatnie lata to również budowa nowych odcinków autostrad – A8 obwodnicy Wrocławia i A4 od Krzyżowej do Zgorzelca.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 powstawała w latach 2008-2011. W jej ciągu powstał Most Rędziński, most podwieszony do jednego pylonu, który jest najwyższym w Polsce.

Łączna długość obwodnicy - autostrady A8, to prawie 36 km, z czego ok. 23 km to trzypasmowa autostrada. W ramach tej inwestycji powstało siedem węzłów, w tym jeden z największych w kraju – węzeł Wrocław Południe, który połączył obwodnicę z autostradą A4, a także m.in. węzeł Wrocław Północ, łączący trasę z drogą ekspresową S5 na Poznań oraz węzeł Psie Pole – z trasą S8 na Warszawę.

Budowa AOW wyprowadziła ruch tranzytowy z miasta, skomunikowała A4 z Portem Lotniczym i drogami ekspresowymi S5 i S8. Wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zostało sfinansowane z funduszy unijnych w ramach programu POIiŚ.

Węzeł Wrocław Południe, który łączy autostradę A4 z A8 - obwodnicą Wrocławia

Węzeł Wrocław POłudnie, który łączy autostradę A4 z A8 - obwodnicą Wrocławia

Zdjęcia: GDDKIA

Remont autostrady A4 i budowa Krzyżowa - Zgorzelec

W ramach Programu ISPA, w latach 2004-2006, remontowana była nawierzchnia na około 92-kilometrowym odcinku autostrady A4 od Wrocławia do Krzywej. Nawierzchnię zbudowaną ze starych betonowych płyt zastąpiła nowa betonowa nawierzchnia. Wzmocnione zostały obiekty, a w pasie rozdziału zamontowano bariery energochłonne. Dzięki temu w sposób znaczący poprawiliśmy bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W latach 2007-2009 powstał nowy odcinek autostrady A4 od Krzyżowej do Zgorzelca. Ten ponad 51-kilometrowy fragment betonowej autostrady połączył istniejącą A4 ze Zgorzelcem i stał się częścią transeuropejskiego korytarza nr III Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, który usprawnił międzynarodowe połączenie między Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą. Całkowity koszt prac związanych z tym projektem to około 1,2 mld złotych, z czego dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności wyniosło ponad 830 mln zł.

Autostrada A4 Zgorzelec - Krzywa

A4 Zgorzelec - Krzywa. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnice dolnośląskich miast

Ważna była też budowa obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z miast – Kłodzka i Bolkowa.

Obwodnica Kłodzka w ciągu DK33 i DK46

Obwodnica Kłodzka, o długości ponad 6,5 km powstawała w latach 2016-2018. Jest to odcinek drogi od węzła na drodze krajowej nr 8 do połączenia z drogą krajową nr 33 w rejonie miejscowości Żelazno.

Obwodnica Kłodzka jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Wartość inwestycji to ponad 237 mln zł, z czego ponad 186 mln zł pochodzi ze środków europejskich w ramach POIiŚ.

Obwodnica Kłodzka w ciągu DK33 i DK46

Obwodnica Kłodzka w ciągu DK46 i DK33

Obwodnica Bolkowa w ciągu DK3 i DK5

Budowę obwodnicy Bolkowa realizowano w latach 2016-2019. W ramach zadania wybudowano obwodnicę o długości 5,7 km oraz rozbudowano drogę krajową nr 5 na długości nieco ponad 2 km.

Obwodnica pozwoliła na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Bolkowa, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście i komfort życia mieszkańców. Obwodnica znacząco skraca czas podróży, usprawnia ruch turystyczny w rejonie, a także pozwala szybciej i bardziej komfortowo dotrzeć do pięknych zakątów regionu.

Wartość tej inwestycji wyniosła ok 86 mln zł, a wysokość dofinansowania z POIiŚ ok. 65 mln zł.

Obwodnica Bolkowa w ciągu DK5. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Bolkowa na DK3

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na autostradzie A8 Jak dojadę - Bolków Jak dojadę - Kłodzko