1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Jaki będzie węzeł Kraków Południe (A4 z DK7) po rozbudowie? GDDKIA złożyła wniosek o decyzję środowiskową

Jaki będzie węzeł Kraków Południe (A4 z DK7) po rozbudowie? GDDKIA złożyła wniosek o decyzję środowiskową

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-02-14
  4. Aktualizacja: 2023-03-15
Jaki będzie węzeł Kraków Południe (A4 z DK7) po rozbudowie? GDDKIA złożyła wniosek o decyzję środowiskową
Węzeł Kraków Południe na połączeniu A4 i Zakopianki do rozbudowy. Mapa: GDDKIA
Kolejny krok do rozbudowy węzła Kraków Południe (skrzyżowanie autostrady A4 i DK7 - Zakopianki). Do Regionalnej Dyrekcji Środowiska wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Głównym celem inwestycji jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku DK7 (Zakopianki), od ruchu lokalnego. Na tym nie koniec inwestycji, bo zmieni się też Południowa Obwodnica Krakowa. Zostanie ona rozbudowana do trzech pasów ruchu w każdym kierunku.

Jest wniosek o decyzję środowiskową dla rozbudowy węzła łączącego A4 z Zakopianką

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wniosek rozpatrzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jak rekomendowany został wskazany wariant 4.

Północna obwodnica Krakowa DK94 Modlnica – Modlniczka będzie ekspresową S52. Duże zainteresowanie projektowaniem

Jaki będzie węzeł Kraków Południe (A4 z DK7) po rozbudowie?

 

Nowe rozwiązanie zakłada m.in. stworzenie dla podróżujących autostradą A4 połączenia od strony Rzeszowa w stronę centrum i od centrum miasta w stronę Rzeszowa. Na połaczeniu ulic Zakopiańskiej, Taklińskiego, Poronińskiej i Kłuszyńskiej ma powstać rondo, które będzie służyło zarówno do obsługi ruchu lokalnego ale i poprowadzenia ruchu w stronę Rzeszowa i centrum miasta. Główny ruch z Krakowa w stronę Zakopanego (DK7) ma być poprowadzony górą, poprzez estakadę. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis rozwiązań proponowanych w ramach rozbudowy węzła Kraków Południe.

Rozbudowa węzła Kraków Południe - mapa z planowanym rondem

Rozbudowa węzła Kraków Południe - mapa z planowanym rondem. Mapa: GDDKIA

Głównym założeniem rozbudowy węzła Kraków Południe jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku DK7 (Zakopianki), od ruchu lokalnego obsługującego zarówno dojazd do zlokalizowanych w okolicy obszarów mieszkaniowych jak i obszarów o charakterze handlowo-usługowym bezpośrednio przy DK7, a także włączenie ulic Taklińskiego, Poronińskiej, Ważewskiego i Opatkowickiej).

Jak informuja prjektanci, we wszystkich analizowanych wariantach przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1” prowadzącą ruch tranzytowy nad poziomem „0”, który służyć ma do obsługi ruchu lokalnego. Droga krajowa nr 7 na południe od przejścia pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie w konstrukcjach oporowych na obiekt mostowy. Istniejące łącznice autostradowe z kierunku Katowic i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały prowadząc ruch na poziom +1 oraz na poziom „0”. Również DK7 w kierunku południowym, przed projektowanym obiektem mostowym będzie posiadała łącznicę wyjazdową na poziom „0”.


Rozbudowa węzła Kraków Południe na połączeniu A4 z DK7Rozbudowa węzła Kraków Południe na połączeniu A4 z DK7. Mapa: GDDKIA

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady w poziomie +1, (zanim wysokościowo sprowadzona zostanie do stanu istniejącego) w kierunku Centrum Krakowa (pod wiadukt w ciągu istniejącej łącznicy) nastąpi wyprowadzenie ruchu na łącznicę w kierunku Rzeszowa oraz Katowic. Natomiast z poziomu „0” obsługującego ruch lokalny zaprojektowane zostaną łącznice, które łączyć się będą z w/w łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie zaprojektowane połączenie z istniejącą drogą w kierunku Centrum Krakowa.

Obszary lokalne oraz projektowane wloty istniejących ulic w poziomie „0” będą skomunikowane poprzez skrzyżowania różniące się w zależności od wariantów i połączone dodatkowymi jezdniami wzdłuż DK7 (różnice w wariantach podano poniżej). Połączenie w/w dodatkowych jezdni z Zakopianką odbywać się będzie (na południe od ul. Ważewskiego i Opatkowickiej) za pomocą jednokierunkowych wjazdów i wyjazdów. W zależności od wariantu dodatkowe jezdnie będą jednokierunkowe lub dwukierunkowe (na odcinku połączenia z DK7 jednokierunkowe na zasadzie wjazd/wyjazd).

W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.

Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie „0” za pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego i Opatkowickiej za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego).

W każdym z wariantów przewidziano przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji. Główne różnice dotyczą szczegółowych rozwiązań projektowych.

Po wydaniu decyzji środowiskowej kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. - Przewidujemy, że decyzję ZRID uzyskamy w 2025 roku. Wtedy będziemy mogli rozpocząć przebudowę węzła Kraków Południe. Prace budowlane są planowane na lata 2025-2026 – zapowiadają drogowcy.

Węzeł Kraków Południe - połaczenie autostrady A4 i Zakopianki -stan obecny
Węzeł Kraków Południe - połączenie autostrady A4 i Zakopianki - stan obecny. Zdjęcia: GDDKIA


Cała A4 - Południowa Obwodnica Krakowa do rozbudowy

Przypominamy, że trwa już rozbudowa autostrady A4 (południowej obwodnicy Krakowa) o trzeci pas ruchu od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej.

Budowa 3 pasa jezdni A4 na obwodnicy Krakowa – aktualności

Rozbudowa autostrady A4 na odc. obwodnicy Krakowa
Rozbudowa autostrady A4 na odc. obwodnicy Krakowa. Zdjęcia: GDDKIA


Z kolei dla rozbudowy o trzeci pas obu jezdni A4 od węzła Balice do węzła Kraków Południe, a jezdni północnej od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Cztery lata zajmie projektowanie rozbudowy A4 Autostradowej Obwodnicy Krakowa

Odcinek, na którym powstaje trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Według pomiarów wykonywanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 przejeżdżało tym odcinkiem prawie 85 tys. pojazdów na dobę, czyli o 60 proc. więcej niż w 2015 r. W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów i powrotów weekendowych czy wakacyjnych, liczba tych pojazdów znacząco wzrasta i tworzą się kilkukilometrowe zatory. Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim usprawni przejazd i płynność ruchu. Poprawi się także bezpieczeństwo podróży.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na drodze S7 Jak dojadę - Kraków