1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Jest ważna decyzja dla budowy autostrady A2 na wschód od Warszawy

Jest ważna decyzja dla budowy autostrady A2 na wschód od Warszawy

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2023-08-17
Jest ważna decyzja dla budowy autostrady A2 na wschód od Warszawy
Zaawansowane prace przy budowie autostrady A2 prowadzone są na odc. pomiędzy Mińskiem Maz. a Siedlcami. Zdjęcia: GDDKIA
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą i startuje budowa nowego odcinka A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Prace obejmą 12,5 kilometrowy odcinek A2 pomiędzy węzłem Łukowisko (połączenie z drogą ekspresową S19) a miejscowością Swory.

Spis treści:

Budowa A2 Łukowisko - Swory - terminy

Mapa autostrady A2 Swory - Łukowisko

Stan prac na A2 Siedlce - Biała Podlaska

A2 na wschód od Warszawy

 

Budowa A2 Łukowisko - Swory - terminy

- Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12,5-kilometrowy fragment autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Umożliwia ona rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości - poinformowała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Wykonawcą inwestycji w formule projektuj i buduj jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości prawie 370 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy to grudzień 2024 r. Jak zaznacza Tarnowska, może on ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID. 

Mapa autostrady A2 Swory - Łukowisko

Mapa autostrady A2 Swory - Łukowisko na trasie Siedlce - Biała Podlaska
Mapa: GDDKIA

Stan prac na A2 Siedlce - Biała Podlaska

Realizacja autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska została podzielona na czter odcinki o łacznej długosci 63,5 km.  Na dwóch odcinkach toczą się roboty budowlane a na trzecim, dla którego w czerwcu 2023 r. została wydana decyzja ZRID, niedawno się rozpoczęły.

Stan prac na A2 Siedlce - Biała Podlaska:

 • A2 Swory - Biała Podlaska: wykonywane są roboty ziemne (nasypy, wykopy), budowane są warstwy konstrukcji drogi. Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich (betonowanie). Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi. Budowane są Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwód Utrzymania Drogi. Zaawansowanie robót przekroczyło 57 proc.

 • A2 Siedlce Południe – Malinowiec: wykonywane są roboty ziemne (wycinka, odhumusowanie, nasypy, wykopy).Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich (wykopy pod fundamenty, betonowanie). Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi. Zaawansowanie robót przekroczyło 12 proc.

 • A2 Malinowiec – Łukowisko: prowadzone są prace związane z rozpoznaniem saperskim terenu budowy

  A2 Siedlce - Biała Podlaska – trzeci odcinek z węzłem z S19 wchodzi w fazę budowy

 • A2 Łukowisko - Swory: na początku II połowy sierpnia 2023 r. została wydana decyzja ZRID.

Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r. Jednak jak informuje GDDKIA, w procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID).

- Umowny termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy - informuje GDDKIA. 

Budowa autostrady A2 Swory - Biała Podlaska

Budowa autostrady A2 Swory - Biała Podlaska
Budowa autostrady A2 Swory - Biała Podlaska. Zdjęcia: GDDKIA

 

A2 na wschód od Warszawy

Przypomnijmy, realizację przedłużenia autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest 101 kilometrów trasy do węzła Biała Podlaska. Prace budowlane prowadzone są też na odcinkach pomiędzy Mińskiem Maz. a Siedlcami - na trzech zadaniach trwają roboty budowlane. Końcowa część A2-ki do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie buduj. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

Mapa stanu realizacji autostrady A2 na wschód od Warszawy

Mapa stanu realizacji autostrady A2 na wschód od Warszawy. Mapa: GDDKIA

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A2 Jak dojadę - Biała Podlaska