1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Kraków przeciwny pomysłom GDDKIA na rozbudowę autostrady A4 - mapy

Kraków przeciwny pomysłom GDDKIA na rozbudowę autostrady A4 - mapy

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-02-23
Kraków przeciwny pomysłom GDDKIA na rozbudowę autostrady A4 - mapy
Rozbudowa autostrady A4 w Krakowie: 10 pasów ruchu i drugi most na Wiśle - władze Krakowa mówią nie. Mapa: GDDKIA
Władze Krakowa nie zgadzają się z rozbudową autostrady A4 (obwodnica Krakowa) według planów przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto apeluje do ministra infrastruktury o zmiany planów, które przewidują 10 pasów ruchu i drugi most na Wiśle (po wschodniej stronie) w rejonie węzłów „Bielany” i „Tyniec”.

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało plany rozbudowy autostrady A4 – obwodnicy Krakowa o trzeci pas ruchu. Inwestycja zakłada m.in. łącznie 10 pasów ruchu i drugi most na Wiśle w rejonie węzłów „Bielany” i „Tyniec”. W ramach inwestycji GDDKiA planuje:

  • poszerzenie 17 kilometrów autostrady A4 i 3 kilometrów drogi ekspresowej S52 o trzeci pas ruchu
  • rozbudowę węzłów drogowych na autostradzie A4 (węzły: „Balice I” i „Kraków Skawina”)
  • budowę nowego węzła drogowego w pobliżu lotniska (w zamian za dotychczasowy węzeł „Kraków Balice”)
  • nowy przebieg autostrady A4 w rejonie węzła „Kraków Bielany”, stopnia wodnego Kościuszko i węzła „Kraków Tyniec”.

GDDKIA ma ważną decyzję dla inwestycji na połączeniu autostrady A4 i Zakopianki

Według prezentowanych koncepcji, trasa przebiegać miałaby w otulinie oraz na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, korytarzy ekologicznych, obszaru Natura 2000, użytków ekologicznych oraz zielonych terenów spacerowych i rekreacyjnych. Władze Krakowa zaniepokojone są takimi rozwiązaniami i apelują do ministerstwa infrastruktury o ponowną analizę proponowanych założeń w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo i historycznie.

Obszary cenne przyrodniczo na trasie autostrady A4 - obwodnicy Krakowa

Obszary cenne przyrodniczo na trasie autostrady A4 - obwodnicy Krakowa

Mapa: GDDKIA

- Biorąc pod uwagę znaczenie autostrady A4 dla miejskiego układu drogowego (stanowi ona fragment IV obwodnicy Krakowa), w należy przeanalizować wykonanie oddzielnych jezdni dla ruchu tranzytowego i miejskiego. Pozwoli to na zmniejszenie przeplatania ruchu na jezdniach głównych, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz efektywności projektowanego układu – podkreśla krakowski magistrat.

Zgodnie ze stanowiskiem miasta, które zostało przekazane do GDDKiA, w zakresie prac zmierzających do budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice, w dokumentacji brakuje wskazania przyszłego połączenia autostrady A4 z drogą ekspresową S7 w wariancie zachodnim, tj. rozpoczynającym się na węźle „Bielany”. Jednocześnie mnoży to pytania o sposób uwzględnienia przyszłej drogi S7 w wykonanych prognozach ruchu.

Sześć lat zajmie projektowanie Zakopianki, S7 Kraków – Myślenice

Kraków nie zgadza się z planami rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu

Kraków nie zgadza się z planami rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu

Mapa: GDDKIA

Władze Krakowa zaznaczają, że oprócz rozwiązania problemu przepustowości autostrady A4 dla przejeżdżających tranzytem, najpierw należy wziąć pod uwagę potrzeby krakowian. Tereny proponowane pod inwestycję stanowią obecnie istotne zaplecze rekreacyjne i przyrodnicze Krakowa.

– Nie wyrażamy zgody na przekroczenie rzeki Wisły po wschodniej stronie stopnia wodnego „Kościuszko”. Takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością wyburzenia co najmniej kilkudziesięciu budynków mieszkalnych, ingerencją w uroczysko „Celiny” oraz kolizjami z: torem kajakowym, drogą wojewódzką nr 780, planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 774. Takie warianty rozbudowy A4 nie są akceptowalne – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Mapa planem rozbudowy autostrady A4 - obwodnicy Krakowa

Mapa planem rozbudowy autostrady A4 - obwodnicy Krakowa

Mapa: GDDKIA

Jest plan wielkiej rozbudowy autostrady A4 – obejmie 460 km

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy o trzeci pas ruchu odcinka południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej zawarto w październiku 2022 roku. Wykonawcą prac o wartości ok. 7 mln zł jest firma Ivia. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu czterech lat od podpisania umowy.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Jak dojadę - Kraków