Obwodnica Chełmca na DK28 Zator - Nowy Sącz – Przemyśl poza budżetem. Jest nowy przetarg
Ponowny przetarg na obwodnicę Chełmca w ciągu DK28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa. Zdjęcia: GDDKIA

Coraz więcej przetargów zostaje unieważnionych z powodu za wysokich cen. Podobna sytuacja jest z obwodnicą Chełmca czyli północnym obejściem Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 na trasie Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa. GDDKIA ogłosiła ponowny przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji dla inwestycji.

- Poprzedni przetarg unieważniliśmy z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na to zadanie przez oferentów. Poprzednio wpłynęły tylko dwie oferty – wyjaśniają przedstawiciele krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca, w ciągu DK28 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Oferty można składać do 25 czerwca 2019 r.

Drogowcy chcą by prace zajęły nie więcej niż:

  • 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
  • 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
  • 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

    Mapa obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Mapa: GDDKIA

Mapa obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Obwodnica o długości około 1,4 km powstanie pomiędzy dwoma rondami: na istniejącej DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu), która będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza na terenie Nowego Sącza. Początek inwestycji ma miejsce na przygotowanym dla celów realizacji obwodnicy wlocie istniejącego ronda na DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec obwodnicy będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: