Ponad 4,8 mld zł z UE na budowę autostrady A1 i ekspresówek S7 i S8
Unia dofinansuje budowę 120 km dróg szybkiego ruchu. Będzie to obwodnica Częstochowy w ciągu autostrady A1, obwodnica Radomia w ciągu S7 oraz droga ekspresowa S8 Wyszków - granica woj. mazowieckiego/podlaskiego. Dofinansowanie wynosi ponad 4,8 mld zł. Zdjęcia: Łukasz Jóźwiak, GDDKiA

Budowa autostrady A1 od Pyrzowic do Częstochowy, obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 i ekspresowej trasy S8 od Wyszkowa do granicy województwa otrzyma wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie wyniesie łącznie ponad 4,8 mld zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie obejmują 120 km dróg szybkiego ruchu na odcinkach:

  • autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Częstochowa (obwodnica Częstochowy)
  • drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odcinek obwodnica Radomia
  • drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odcinek Wyszków – granica woj. mazowieckiego/podlaskiego

 

Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa

Autostrada A1 na odcinku od Pyrzowic do Częstochowy należy do sieci bazowej TEN-T, korytarza Bałtyk - Adriatyk. Korytarz ten prowadzi z polskich portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście aż do włoskich portów w Trieście, Wenecji i Rawennie. Obejmuje trasy kolejowe, drogowe, porty lotnicze oraz terminale kolejowo-drogowe.

Prawie 58-kilometrowy fragment autostrady A1 zaczyna się w zachodniej części gminy Rędziny, biegnie obrzeżami Częstochowy i kończy w gminie Ożarowice. GDDKiA podzieliła inwestycję, na etapie planowania i realizacji, na cztery zadania:

  • odcinek F w. „Rząsawa" (z węzłem) - w. „Blachownia" (z węzłem),
  • odcinek G w. „Blachownia" (bez węzła) - w. „Zawodzie" (z węzłem),
  • odcinek H w. „Zawodzie" (bez węzła) - w. „Woźniki" (z węzłem),
  • odcinek I w. „Woźniki" (bez węzła) - w. „Pyrzowice" (bez węzła).

Zaplanowana jest budowa 5 węzłów drogowych: „Rząsawa" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Północ"), „Lgota" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Jasna Góra"), „Blachownia" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Blachownia"), „Zawodzie" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Południe"), „Woźniki". Na trasie pojawią się także niezbędne obiekty inżynierskie (wiadukty, estakady, mosty, kładki, przepusty) potrzebne do sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Autostrada A1 odcinek Tuszyn - Pyrzowice - wizualizacje

Autostrada A1 odcinek Tuszyn - Pyrzowice - wizualizacje

Budowa kolejnego fragmentu A1 poprawi komfort transportu zarówno krajowym, jaki zagranicznym przewoźnikom towarów i tym samym polepszy dostępność komunikacyjną Polski z połączeniami międzyregionalnymi w ramach sieci TEN-T.

Poprawy jakości życia mogą się również spodziewać mieszkańcy terenów sąsiadujących z inwestycją. Nowy odcinek autostrady odciąży drogę krajową nr 1 (na południe od Częstochowy), a także samo miasto, ponieważ ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony na budowaną obecnie A1. Dzięki usprawnieniu ruchu tranzytowego wzrośnie poziom bezpieczeństwa oraz mobilność osóbi towarów w ramach wymiany międzyregionalnej, poza granice województwa śląskiego, jak również samego państwa.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 608 mln zł, z czego unia dofinansuje dofinansowanie 1 355 mln zł.

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odcinek obwodnica Radomia

Droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Kraków jest częścią planowanej krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, przebiegającą w ciągu drogi międzynarodowej E77. Budowa prawie 25-kilometrowej obwodnicy Radomia, o parametrach drogi ekspresowej, to kolejny ważny fragment trasy S7.

Obwodnica Radomia usytuowana jest w województwie mazowieckim i przebiega przez powiat radomski i szydłowiecki, omijając Radom po jego zachodniej stronie. Prace drogowe obejmą m.in. budowę 4 węzłów drogowych: „Radom Północ", „Radom Zachód", „Wolanów", „Radom Południe" oraz obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, kładki, przepusty).

GDDKiA przewidziała także budowę odcinków dróg serwisowych, biegnących równolegle do trasy głównej, które będą zarówno jej obsługą techniczną, jak i dojazdami do przyległych terenów.

Budowa bezpiecznego odcinka ekspresówki zapewni wysoki komfort w szybkim ruchu dalekobieżnym i będzie sprzyjała ożywieniu gospodarczemu, tj. np. możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe. Droga przejmie też część ruchu z tras krajowych i wojewódzkich, a także poprawi warunki ruchu na terenie Radomia, przez wyprowadzenie dużego ruchu tranzytowego na nowo budowaną drogę ekspresową.

Nowy układu komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii - w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) - przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Wartość całkowita projektu to 899 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 402 mln zł.

 

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, S8 odcinek Wyszków - granica woj. mazowieckiego/podlaskiego

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 8 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej - S8. Prawie 38,5-kilometrowa trasa przebiega na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego/mazowieckiego. Obecna droga krajowa nr 8 na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.

Rozbudowywana droga poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8:

  • odcinek Wyszków - węzeł „Poręba";
  • odcinek węzeł „Poręba"- Ostrów Mazowiecka;
  • odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa mazowieckiego/podlaskiego

Na ekspresówce GDDKiA zaplanowała budowę: 7 węzłów drogowych: „Trzcianka", „Knurowiec", „Poręba", „Dybki", „Nagoszewo", „Podborze", „Prosienica" oraz 25 obiektów inżynierskich nad drogą S8, jak i w ciągu drogi m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

Całość inwestycji zaprojektowana jest z troską o środowisko. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi inwestor przewidział: budowę ekranów akustycznych, urządzeń do ochrony wód, nasadzenia zieleni przydrożnej, budowę przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie i małe), wygrodzenie drogi na całej jej długości.

Wartość całkowita projektu to 1 334 mln zł a dofinansowanie z UE 663 mln zł.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: