Ponad pół miliarda zł na lepsze drogi i transport w miastach
Chełm, Częstochowa, Katowice, Kraków i Warszawa zrealizują nowe inwestycje drogowe i transportowe dzięki dofinansowaniu z UE. Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę dróg krajowych na odcinkach przebiegających w granicach tych miast. Natomiast Warszawa i Kraków otrzymają dofinansowanie na rozwój transportu miejskiego.

Około 596,5 mln zł z funduszy europejskich zostanie wykorzystane na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej w wybranych miastach w Polsce. Tym razem pieniądze na inwestycje trafią do Chełma, Częstochowy, Katowic, Krakowa i Warszawy.

Umowy na dofinansowanie kolejnych pięciu projektów z zakresu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej podpisali 6 grudnia 2016 r. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz miast: Chełma, Częstochowy, Katowic, Krakowa i Warszawy.

W granicach Chełma, Częstochowy oraz Koszalina zostaną zrealizowane projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego". Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę dróg krajowych na odcinkach przebiegających w granicach tych miast. Natomiast Warszawa i Kraków otrzymają dofinansowanie na rozwój transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach".

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm (kwota dofinansowania: 170 mln zł)

Inwestycja umożliwi przebudowę 8 kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12 przebiegającego w granicach administracyjnych miasta Chełm wraz z budową lub przebudową skrzyżowań, mostów, dróg serwisowych, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu wzrośnie dostępność transportowa miasta, droga krajowa nr 12 na przebudowanym odcinku zostanie dostosowana do nośności 115 kN/oś, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, zwiększy się płynność jazdy. Inwestycja usprawni także połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina.

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie (kwota dofinansowania: 164,1 mln zł)

Prace obejmą przebudowę części drogi krajowej nr 1 przebiegającej przez Częstochowę na odcinku od węzła z ul. Jana Pawła II (przebudowa nie obejmie jednak samego węzła) do skrzyżowania z ul. Rakowską wraz z przebudową głównych skrzyżowań (w tym z budową dwóch skrzyżowań dwupoziomowych w miejsce istniejących skrzyżowań jednopoziomowych). Wybudowane lub przebudowane zostaną także m.in.: kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności transportowej Częstochowy, poprawę przepustowości na drodze krajowej nr 1 i zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym. Zwiększy ona również bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz nośność drogi do 115kN/oś. Udrożnienie sieci drogowej miasta poprawi płynność ruchu w korytarzu sieci TEN -T na obszarze regionu i kraju.

Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie (kwota dofinansowania: 23,5 mln zł)

W ramach projektu zostanie przebudowany fragment drogi krajowej nr 11, przebiegający przez centrum Koszalina od południa. Inwestycja będzie składała się z trzech etapów:

1. Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy,

2. Przebudowa ul. Krakusa i Wandy oraz odcinka ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów,

3. Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków ruchu w obszarze śródmiejskim Koszalina. Skrócenia średniego czasu podróży transportem indywidualnym oraz większego bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 11.

Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru (kwota dofinansowania: 114 mln zł)

Inwestycja obejmuje przede wszystkim budowę dwóch nowych tras tramwajowych w dzielnicach Białołęka oraz Wola o łącznej długości 4,49 km. Oba odcinki będą połączone z warszawską siecią metra. Pierwszy z nich to kolejny etap realizowanego od 2013 planu połączenia białołęckich osiedli Tarchomin i Nowodwory z siecią tramwajową w Warszawie. Tory będą poprowadzone ulicą Światowida na odcinku Mehoffera - Winnica - rejony ul. Leśnej Polanki. Ponadto zostaną przebudowane skrzyżowania ul. Światowida z ul. Stefanika, Ordonówny i Strumykową (przebudowa skrzyżowań obejmie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z przebudową chodników i ścieżek rowerowych). Odcinek będzie miał 2,06 km długości.

Druga trasa o długości 2,43 km powstanie w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej. Zapewni to połączenie komunikacją tramwajową najważniejszych osiedli na Woli. W ramach projektu przebudowana zostanie część torowiska (na długości ok. 500 m) na ul. Wolskiej. Nowe torowisko będzie przebiegało w wykopie, nad którym powstanie wiadukt, stanowiący połączenie drogowe ul. Wolskiej z ul. Kasprzaka. Na trasie przy ul. Kasprzaka powstaną także 3 zespoły przystankowe. Dodatkowo zespół przystankowy „Reduta Wolska” zostanie przeniesiony na poziom 1. Dostęp do niego ułatwią windy i pochylnie. W ramach projektu zakupionych zostanie 10 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 12 elektronicznych tablic informacyjnych do zamontowania przed przystankami na planowanych trasach. Umożliwią one włączenie nowych tras do Systemu Informacji Pasażerskiej w Warszawie. Łączna pojemność zakupionego taboru wyniesie 2300 osób.

Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego na terenie Warszawy i zwiększy udział niskoemisyjnych środków transportu miejskiego w transporcie pasażerskim w mieście

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie - część I (kwota dofinansowania: 124,9 mln zł).

W ramach projektu zakupionych zostanie 35 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietami naprawczymi, podzespołami rezerwowymi (w tym wózkami) i wyposażeniem. Zakupiony tabor będzie obsługiwał linie tramwajowe na wszystkich krakowskich trasach. Z uwagi na to, że w obrębie tych tras znajdują się ważne dla miasta i regionu punkty przesiadkowe, w ramach inwestycji przewiduje się integrację komunikacji tramwajowej z autobusowa komunikacją aglomeracyjną. Tabor zostanie włączony do systemu sterowania ruchem UTCS, TTSS. Realizacja projektu zwiększy udział niskoemisyjnych tramwajów w komunikacji miejskiej Krakowa, łączna pojemność zakupionego taboru wyniesie 7700 osób.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

S12
2019-04-17 21:23
Przekaż, podaj dalej (gdzie się da, wyślij mail do znajomego, do ministerstwa) ten wpis: hasło "S12 do Bełchatowa" Walczmy o przedłużenie S12 do obwodnicy Bełchatowa nawet w formie jak wygląda teraz obwodnica Bełchatowa. W powiązaniu z wschodnią obwodnicą skomunikuje to dobrze region. Pozwoli pozyskać w okolicach Woli Rokszyckiej nowe tereny pod inwestycje http://oi67.tinypic.com/f5bl1k.jpg Walczmy żeby nie było tak jak teraz jest z S8 gdzie urywa się w szczerym polu a powinna zostać przedłużona do Tomaszowa Mazowieckiego.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: