Rozkręcają się inwestycje drogowe m.in. dla S17 na Lubelszczyźnie

Rozpoczynają się prace przy dostosowaniu obwodnicy Piask do parametrów drogi ekspresowej S17. Dodatkowo układana będzie nawierzchnia na DK17 w miejscu włączenia dojazdu do węzła Nałęczów na S17.

Prace na obwodnicy Piask rozpoczęły się we wtorek 23 kwietnia od węzła Chełm na jezdni prowadzącej w kierunku Lublina.  Wykonawca robót, firma Skanska, wprowadzi tymczasowe oznakowanie trasy co związane jest z koniecznością wyłączenia z ruchu jednej nitki na połowie długości obwodnicy. Kierowcy jadący z Chełma w kierunku Lublina będą korzystać z przeciwległej nitki (po ok. 2 km wrócą na prawą jezdnię), a ruch z Zamościa w kierunku Lublina poprowadzony zostanie objazdem przez Piaski. Po wykonaniu pierwszego etapu prac ruch zostanie przełożony na nitkę prowadzącą od Lublina, a kierowcy zmierzający do Zamościa zjadą na węźle Mełgiew i pojadą przez Piaski. W kolejnym etapie prace prowadzone będą na początkowym odcinku obwodnicy. Utrudnienia związane z dostosowaniem oznakowania poziomego i pionowego potrwają do 23 maja, a przez ten okres kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie i objazdy związane z częściowym wyłączeniem z ruchu węzłów. Wykonawca ma czas na realizację kontraktu do 14 czerwca. Oznakowanie poziome i pionowe zostanie dostosowane do wymogów drogi ekspresowej, a wzdłuż obwodnicy Piask ustawione zostanie ogrodzenie. Wraz z wprowadzanymi zmianami pojawią się nowe nazwy węzłów. Piaski Zachód zastąpi dotychczasowy Mełgiew, a Piaski Wschód obecny węzeł Chełm.

Od 25 do 30 kwietnia, układana będzie nawierzchnia na skrzyżowaniu DK17 z łącznikiem prowadzącym do węzła Nałęczów (dotychczas nazywanym Przybysławice) . W związku z tym jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa a ruch będzie odbywał się wahadłowo.  W dzień będzie sterowany ręcznie a w nocy sygnalizacją świetlną.

Po weekendzie majowym maszyny do rozkładania warstw bitumicznych pojawią się na DK17 w obrębie węzła Jastków (dotychczasowa nazwa Bogucin). O dokładnym terminie rozpoczęcia prac poinformujemy.

W poniedziałek 22 kwietnia wyłączono z ruchu połowę jezdni na moście w miejscowości Zawada w ciągu drogi krajowej nr 74. Związane jest to z remontem obiektu, a dla kierowców oznacza zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, wprowadzenie zakazu wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Po wyremontowaniu połowy mostu i ułożeniu nowej nawierzchni ruch zostanie przełożony, a wykonawca zajmie się wykorzystywaną obecnie połową obiektu. Planowy termin zakończenia robót upłynie 30 sierpnia br.

Mniejsze i krótsze utrudnienia związane będą z remontem przepustu w ciągu DK12 w miejscowości Srebrzyszcze. Od 25 kwietnia zacznie obowiązywać tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h. Termin zakończenia prac wyznaczono na 28 maja br.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: