1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S61 obwodnica Łomży z dużym opóźnieniem. Włoskie TOTO wypada z budowy

S61 obwodnica Łomży z dużym opóźnieniem. Włoskie TOTO wypada z budowy

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2021-05-17
S61 obwodnica Łomży z dużym opóźnieniem. Włoskie TOTO wypada z budowy
Ważny fragment obwodnicy Łomży powstanie z opóźnieniem. GDDKIA musi znaleźć nowego wykonawcę. Mapa: GDDKIA
Budowa dużej obwodnicy Łomży w ciągi drogi ekspresowej S61 będzie opóźniona. GDDKiA zerwała umowę z jej wykonawcą – włoską firmą TOTO. Niestety po pracach projektowych nie udało się ruszyć z budową. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą na odcinek trasy via Baltica pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno nastąpi nie wcześniej niż na początku przyszłego roku.

Coraz gorzej z budową nowych dróg ekspresowych. Drogowy zerwali kolejny kontrakt drogowy - tym razem realizowany przez firmę włoską TOTO . Dotyczy on Via Baltiki S61 na odcinku obwodnicy Łomży. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiadomiła o odstąpieniu od umowy na odcinku pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno z winy wykonawcy.

W maju i czerwcu umowy na dwa podlaskie odcinki drogi S19

- Odstąpienie od umowy jest efektem nienależytej mobilizacji w zakresie sprzętu, personelu i słabego tempa w zawieraniu umów z podwykonawcami. Firma TOTO nie reagowała też na wezwania do rozpoczęcia realizacji robót – argumentują drogowcy.

To nie pierwsze opóźnienie przy realizacji S61 na odcinku obwodnicy Łomży. Już na samym początku przeciągały się procedury przetargowe. Przypomnijmy, przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 13 km obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 wraz z budową niemal 7 km drogi krajowej nr 64 od węzła Łomża Północ do miejscowości Elżbiecin ruszył pod koniec marca 2017 r.

Pierwotnie jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez firmę Impresa Pizzarotii. Wpłynęły jednak dwa odwołania, a jedno z nich zostało uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W efekcie unieważniono wybór oferty i ponowiono procedury. Wyłoniono wykonawcę ale i tym razem wpłynęło jedno odwołanie. Wprawdzie KIO je odrzuciła, ale przeciągające się procedury odwoławcze zmusiły GDDKiA do unieważnienia wyboru najlepszej oferty i ponownego wyboru wykonawcy. W czerwcu 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano czwartą w kolejności ofertę włoskiej firmy TOTO. Od tego wyboru także wpłynęło odwołanie, które zostało odrzucone przez KIO. W efekcie umowę zawarto dopiero w październiku 2018 r.

Budowa S7: Intercor dokończy budowę odcinka na południe od Warszawy

Włoskie TOTO miało najpierw opracować projekt a później po wydaniu decyzji ZRID przez wojewodę, rozpocząć budowę. W sierpniu 2019 r. do Wojewody Podlaskiego trafił wniosek o wydanie ZRID. Jednak za sprawą kolizji z inwestycją prowadzoną przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) na drodze wojewódzkiej nr 645 w rejonie miejscowości Kupiski Nowe (węzeł Nowogród na trasie drogi S61), procedura uzyskiwania ZRID znacznie się wydłużyła - wpłynęło odwołanie. Dopiero po uzyskaniu ostateczności tej decyzji można było wykonać projekty podziałów nieruchomości koniecznych do uzyskania ZRID na S61. Ostatecznie na odcinek S61 między węzłami Łomża Zachód - Kolno, Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID w listopadzie 2020 r.

- Mimo tak znacząco wydłużonego czasu uzyskiwania decyzji ZRID, firma TOTO nie zakończyła sporządzania niezbędnych do prowadzenia prac dokumentów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, recepty wykonania betonów oraz programy zapewnienia jakości powinny zostać wykonane do końca lutego 2020 r. Na terenie budowy udało się jedynie przeprowadzić rozpoznanie saperskie, a Lasy Państwowe wykonały wycinkę drzew. Po zakończeniu okresu zimowego, w ciągu którego możliwe było przygotowywanie się do rozpoczęcia prac, wykonawca nie poczynił żadnych postępów – wyjaśniają przedstawiciele GDDKIA. Sytuacja nie uległa poprawie nawet po wysłaniu wezwań do podjęcia prac, co dało podstawę do wypowiedzenia umowy.

Wszystko to oznacza, że budowa obwodnicy potrwa co najmniej rok dłużej niż planowano. Obecnie GDDKIA musi przeprowadzić inwentaryzację i opracować dokumenty przetargowe, które pozwolą jeszcze w tym roku ogłosić nowy przetarg. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na I kwartał 2022 r.

Obwodnicę Łomży utworzy 13 km odcinek drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód - Kolno wraz z 7 km fragmentem drogi krajowej nr 64 Łomża Północ - Elżbiecin i 1,2 km mostem na rzece Narew oraz ponad 7 km fragment S61 Łomża Południe - Łomża Zachód z 8 km odcinkiem drogi krajowej nr 63.

Trzy razy więcej dróg w 2021. Otwarcie 40 km autostrady A1 i 310 km dróg ekspresowych

Obecnie w użytkowaniu jest 33,5 km drogi ekspresowej S61 (obwodnice Suwałk, Augustowa i Szczuczyna). Trwa realizacja pozostałej części drogi ekspresowej S61. Na terenie województwa podlaskiego i części mazowieckiego do wybudowania pozostało ponad 82,8 kilometra S61 (odcinki: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zachód, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn oraz Suwałki - Budzisko). Do tej pory w realizacji były wszystkie podlaskie odcinki S61. Według harmonogramu, w drugiej połowie tego roku powinny być otwarte trzy odcinki drogi S61 o łącznej długości ponad 51 km (Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn).

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S61 Jak dojadę - Łomża