1. Strona główna
 2. Obwodnica Łomży

Obwodnica Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61

 1. W.T.
 2. conadrogach.pl
 3. 2015-12-28
Obwodnica Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61
Obwodnica Łomży będzie częścią drogi ekspresowej S61 tzw. via Baltica. Zdjęcia: UM Łomża
Znaczenie obwodnicy Łomży w układzie komunikacyjnym naszego kraju ściśle związane było z przebiegiem trasy Via Baltica. Wariant łomżynski tej drogi ostatecznie wybrano dopiero w 2009 r. i od tego czasu ruszyły prace związane z budową obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61.

Droga Via Baltica, jak nieformalnie zaczęło się nazywać I Pan-Europejski korytarz transportowy TEN-T, ma docelowo połączyć Warszawę z Krajami Bałtyckimi i Helsinkami. Pierwsze prace planistyczne nad przebiegiem Via Baltica rozpoczęto już na początku lat 90. minionego wieku. W Polsce trasa ta miała biec z Warszawy drogą ekspresową S8 do Ostrowa Mazowieckiego, a następnie drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Augustów i Suwałki aż do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

W latach 1996-97 zmieniono planowany przebieg Via Baltica na wariant białostocki (z Ostrowa Mazowieckiego trasa biegłaby drogą S8 do Białegostoku), który mógłby powstrzymać całkowicie, a na pewno mocno opóźniłby plany związane z budową obwodnicy Łomży. Wariant białostocki spotkał się jednak z dużym sprzeciwem ze strony organizacji ekologicznych, jako naruszający obszary cenne przyrodniczo. W efekcie niekończącego się sporu o przebieg drogi GDDKiA zleciła firmie "Scott&Wilson" przeprowadzenie strategicznej oceny rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego, która miała być podstawą do wyznaczenia przebiegu Via Baltica pod względem społecznym, ekonomicznym, ekologicznym i ruchowym. Z 42 poddanych analizie wariantów najlepszy okazał się wariant biegnący przez Łomżę i Ełk. W efekcie opracowanie to stało się podstawą do przyjęcia przez Radę Ministrów 20 października 2009 r. rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym zatwierdzono przebieg drogi ekspresowej S61 od Ostrowii Mazowieckiej, przez Łomżę, Ełk i Suwałki do Budziska.

Zachodnia obwodnica Łomży - droga ekspresowa S61

Wybór wariantu łomżyńskiego sprawił, że ponownie powrócił temat budowy obwodnicy Łomży. Cała, nowa droga ekspresowa S61 w znacznym stopniu będzie przebiegać zupełnie nowym śladem.

W lipcu 2010 r. ruszyły pierwsze konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn (86,2 km), w tym łomżyńskiej obwodnicy. We wrześniu 2014 r., po 30 miesiącach oczekiwania, wydana została decyzja środowiskowa dla obwodnicy Łomży. W listopadzie 2014 r. ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej dla ww. odcinka z obwodnicą Łomży, która miała zawierać niezbędne założenia do przygotowania projektu budowlanego. W dokumencie tym, poza finalnym przebiegiem drogi, zawarte są m.in. liczba i położenie węzłów drogowych, konstrukcja obiektów drogowych i inżynierskich, przebieg dróg lokalnych, a także wszelkie inne założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót. Jest to ostatni etap dokumentacji zatwierdzany procedurą wewnętrzną GDDKiA.

Obwodnica Łomży stanowić będzie zadanie 3 oraz zadanie 4 całej planowanej inwestycji:

 • zadanie 3 - węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (dawniej węzeł Łomża, bez węzła) o długości ok. 7,2 km;
 • zadanie 4 - węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (dawniej węzeł Giżycko, bez węzła) o długości ok. 13,4 km.

W ramach zadania wybudowane lub przebudowane zostanie 12 km drogi krajowej nr 63 oraz 7 km drogi krajowej nr 64 (klasa GP łącznik od S61 do istniejącej DK64).

Wybór takiej formy prac koncepcyjnych przesądza o tym, że inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Na podstawie opracowanej Koncepcji Programowej wykonawca będzie musiał następnie przygotować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Koncepcję Programową dla zadania 3 wykona firma URS Polska, zaś dla zadania 4 firma Transprojekt Gdańsk.

Koncepcja Programowa ma być gotowa do końca 2015 r., zweryfikowana na początku 2016 r., tak by w marcu można było ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie "Projektuj i buduj". Wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej planowane jest na 2018 r. Wtedy też, po wykupie niezbędnych działek, możliwe będzie rozpoczęcie budowy obwodnicy Łomży.

Mapa przebiegu obwodnicy Łomży w ciągu S61

Dostępność do drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami została ograniczona, co oznacza, że wjazd i wyjazd z drogi możliwy będzie jedynie poprzez następujące węzły drogowe:

 • Łomża Południe (kierunek Ostrów Mazowiecka);
 • Łomża Zachód (wcześniej Łomża) - skrzyżowanie z drogą krajową 61 (kierunek Ostrołęka);
 • Nowogród (Myszyniec) - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 645 (kierunek Nowogród);
 • Łomża Północ (wcześniej Białystok);
 • Kolno (wcześniej Giżycko) - skrzyżowanie z drogą krajową 63 (kierunek Pisz, Giżycko).

 

Podziel się:

Powiązane z "Obwodnica Łomży":

droga ekspresowa S61 Łomża (woj. podlaskie) podlaskie
obwodnica Augustowa obwodnica Ełku Obwodnica Stawisk obwodnica Suwałk obwodnica Szczuczyna S61 Suwałki - Budzisko via Baltica obwodnica Białegostoku S8 Warszawa - Białystok
POPULARNE W CONADROGACH.PL