• Facebook - conadrogach
S61 Via Baltica: Jest umowa na odcinek Śniadowo - Łomża
Mapa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S61 Śniadowo - Łomża i obwodnica Łomży. Odcinki są częścią trasy Via Baltika. Mapa: GDDKIA

380 milionów złotych wyniesie realizacja 17 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 – to warunki podpisanej umowy na projekt i budowę odcinka podlaskiej trasy Via Baltika od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.

Fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Odcinek Śniadowo – Łomża Południe jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części drogi ekspresowej S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Następnym będzie część S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, czyli główny fragment obwodnicy Łomży.

Odcinek Śniadowo - Łomża Południe, wraz z zadaniem od węzła Podborze do węzła Śniadowo, na który umowa została podpisana 30 stycznia br., połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej i dalej przez Wyszków - Marki - z Warszawą.

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł Podborze) - poprzez węzeł Śniadowo - aż do węzła Łomża Południe droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, pas rozdziału oraz nawierzchnię z betonu cementowego. Na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe przewidziano jeden węzeł - Śniadowo.

 

Dane techniczne odcinka drogi ekspresowej S61 węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Południe:

  • Długość - 16,99 km (S)
  • Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym - 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G - 0,933 km; Z - 2,662 km; L - 0,709 km; D - 19,223 km).
  • Przekrój drogi - 2x2 Szerokość pasa ruchu - 3,5m Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m
  • Szerokość pasa dzielącego - 5,0m
  • Szerokość poboczy - minimum 0,75m
  • Kategoria ruchu: KR6
  • Ilość węzłów: 1
  • Obiekty inżynierskie - 14 (w tym mosty - 3; wiadukty - 10; przejścia dla zwierząt -1)
  • Ilość MOP-ów - 2 (Kategorii II - 1 oraz Kategorii III - 1)

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: