S7,S8, S19, DK4, DK7 i DK79 w systemie viaTOLL

Ogólnopolska sieć dróg płatnych viaTOLL powiększy się o kolejne 160 kilometrów. Od 30 marca br. do mapy płatnych tras dołączą fragmenty dróg ekspresowych S7, S8, S19 oraz dróg krajowych nr 4, 7 i 79.

Plany zakładają, że do 2018 roku sieć dróg płatnych obejmie ponad 7000 km dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Od 30 marca br. system będzie obejmował ok. 2190 km dróg.

Wszystkie przychody z systemu trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. W okresie od lipca 2011 roku do końca lutego 2013 roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło ponad 1,475 mld zł.

System viaTOLL działa od lipca 2011 i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 1 lipca 2012r. do system rozszerzony został o dodatkowe 325 kilometrów dróg, a 12 stycznia 2013r. – kolejne 140 kilometrów. Zaplanowany na 30 marca 2013r. trzeci etap rozszerzenia obejmie ok.160 kilometrów, w tym:

Drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:

• Obwodnica Elbląga, odcinek skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km)

• Odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km)

• Odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)

 Drogę ekspresową S8:

• Odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km)

Drogę ekspresową S19:

• Odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)

Drogę krajową nr 4:

• Obwodnica Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km)

Droga krajowa nr 79:

• Odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)

System  viaTOLL

viaTOLL to system, który pozwala użytkownikom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. Obowiązuje w Polsce od 3 lipca 2011 roku. viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. System viaTOLL obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Od czerwca 2012 roku z systemu mogą dobrowolnie korzystać kierowcy pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony. Dla nich viaTOLL jest alternatywą dla manualnego sposobu płacenia za korzystanie z wybranych odcinków autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: