Via Carpatia ominie Białystok z daleka. 40 km S19 Choroszcz – Ploski z decyzją środowiskową
Jest decyzja środowiskowa dla S19 na niemal 40 km odc. Choroszcz – Ploski i 14 km odc. DK65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka. Całość to tzw. południowa obwodnica Białegostoku. Zdjęcia: GDDKIA

Południowa obwodnica Białegostoku jako odcinek S19 trasy Via Carpatia i DK65 ma już wydaną decyzję środowiskową. To 40 kilometrowy fragment drogi ekspresowej S19 Choroszcz – Ploski, który pobiegnie w wariancie najbardziej oddalonym od stolicy Podlasia. Jeszcze w tym roku ma ruszyć przetarg na jego realizację.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S19 dotyczy niemal 40-km odcinka Choroszcz – Ploski wraz z fragmentem drogi krajowej nr 65. Decyzja została wydana 14 sierpnia bieżącego roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z rygorem natychmiastowej wykonalności.

- Oznacza to, że możliwe jest przejście do następnego etapu prac, bez czekania na ostateczność decyzji (zakończenie ewentualnych procedur odwoławczych). Dlatego też, pod koniec tego roku, planowane jest ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i buduj" dla całego zadania – informuje podlaski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja środowiskowa została wydana dla wariantu preferowanego przez GDDKiA., czyli przebiegu drogi ekspresowej S19 najdalej od Białegostoku. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę niemal 40 km, dwujezdniowej drogi ekspresowej, a na niej 4 węzłów drogowych („Białystok Starosielce”, „Białystok Księżyno”, „Białystok Południe” i „Zabłudów”). Druga część zadania to budowa 14 kilometrowej jednojezdniowej drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka. Całość będzie stanowić tzw. południową obwodnicę Białegostoku. W ramach inwestycji mają być też przebudowane krzyżujące się z drogą ekspresową S19 i nową „krajówką” istniejące drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ponadto wzdłuż dróg głównych (S19 i 65) powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące ruch lokalny.

Południowa Obwodnica Białegostoku - mapa drogi ekspresowej S19 Choroszcz - Ploski

Południowa Obwodnica Białegostoku - mapa drogi ekspresowej S19 Choroszcz - Ploski. Mapa: GDDKIA

Droga ekspresowa S19 w Podlaskiem ma mieć 194 km. Analizowane są jednak różne warianty przebiegu trasy, co może spowodować, że będzie dłuższa. Pobiegnie od granicy z Białorusią w Kuźnicy przez Sokółkę, Korycin do Choroszczy koło Białegostoku, łącznie z południową obwodnicą Białegostoku i dalej na południe w kierunku Bielska Podlaskiego, Siemiatycz do Chlebczyna - do granicy woj. mazowieckiego z lubelskim. Według harmonogramów, droga ekspresowa S19 na Podlasiu ma być gotowa w 2025 roku.


Obecnie na etapie procedowania w RDOŚ jest jeszcze wniosek o decyzję środowiskową dla sąsiedniego odcinka S19, tj. Ploski – Chlebczyn. W tym przypadku chodzi o 69 km trasy, której częścią będzie obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66. Długość samej obwodnicy to około 5,9 km. Wydanie decyzji zapowiadane jest na koniec października.

Droga ekspresowa S19 o długości około 570 km docelowo pobiegnie przez niemal całą Polskę wschodnią, połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku. Od 2015 roku droga S19 ma ustalony następujący przebieg: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze – S12 (Rudnik) - S12 (Dąbrowica) - Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) - A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa (Preszow). Zgodnie z Programem Budowy Dróg i Autostrad wszystkie odcinki tej trasy są objęte realizacją.

Wszystko o drodze ekspresowej S19 - przebieg, mapy, zdjecia, odcinki w budowie, oddane, w projektowaniu

Trasa Via CarpatiaTrasa Via Carpatia, w Polsce to m.in. droga ekspresowa S19. Mapa: MI

Droga S19 to część międzynarodowego szlaku via Carpatia. Szlak Via Carpatia - częściowo projektowany, częściowo realizowany i zrealizowany - liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Integruje systemy transportowe wielu krajów - Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji.

Dotychczas w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano: obwodnicę Suwałk, obwodnicę Augustowa oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, trasę Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów Południe w ciągu drogi S19 i A4, odcinek drogi S12/S17 Dąbrowica – Lubartów.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Do choroszczanska droga
2019-08-22 12:48
Specjalnie dla prezydenta robią wezel w starosielcach żeby w razie czego miał wygodny dojazd
Choroszczanska Szkolna
2019-08-21 22:10
Toż to będzie istna droga boża
Husky
2019-08-21 20:42
A kiedy ruszy wreszcie budowa S74 ?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: