1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Via Carpatia uzupełniona o odcinek Lublin – Białystok – Ełk może powstać z dofinasowaniem UE

Via Carpatia uzupełniona o odcinek Lublin – Białystok – Ełk może powstać z dofinasowaniem UE

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-12-07
Via Carpatia uzupełniona o odcinek Lublin – Białystok – Ełk może powstać z dofinasowaniem UE
Nowy korytarz transportowy połączy trzy morza, Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, w Polsce obejmie Via Carpatia. Zdjęcia: GDDKIA
Nowy korytarz Morze Bałtyckie - Morze Czarne – Morze Egejskie, którego częścią jest budowana w Polsce Via Carpatia, uzupełniono o odcinek Lublin – Białystok – Ełk (nowa droga ekspresowa S19), aż do Tallina i Helsinek. Na południu natomiast korytarz przedłużono aż do Cypru. Ta decyzja umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych.

5 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jednym z najważniejszych tematów spotkania była dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

- W toku negocjacji, na wniosek Polski, ten nowy korytarz trójmorski został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. W efekcie cały polski odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego korytarza - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Via Carpatia. GDDKIA podpisała umowy na dwa ostatnie odcinki S19 na północ od Lublina

Polska od dawna zabiegała o przyspieszenie procesu rewizji, by móc zrealizować sieć TEN-T w przyjętych ramach czasowych oraz opowiadała się za szerszym ujęciem wymiaru geopolitycznego sieci TEN-T i rozwojem połączeń transportowych na osi północ-południe. Dzięki tej aktywności utworzony został nowy korytarz łączący trzy morza, Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, obejmujący szlak Via Carpatia.

- Wypracowane zapisy stanowią dobrą podstawę do dalszych prac w ramach negocjacji z Parlamentem Europejskim (tzw. triologów). Z zadowoleniem przyjmujemy zaproponowane podejście ogólne, które jest bliskie naszym oczekiwaniom i stanowi wyważone, kompromisowe podejście do realizacji ambitnych celów uwzględniając dostępne środki finansowe. Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy prace nad rozporządzeniem TEN-T na poziomie Rady, bo to daje szansę, aby dokument, już po wypracowaniu kompromisu z Parlamentem Europejskim, został przyjęty już w 2023 r. - dodał Andrzej Adamczyk.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S19 Jak dojadę - Lublin Jak dojadę - Białystok