1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Zaprojektują S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn

Zaprojektują S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn

  1. A.K.
  2. conadrogach.pl, GDDKiA
  3. 2015-03-05
Zaprojektują S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn
W marcu ruszą prace projektowe dla drogi ekspresowej S61. Projekty (koncepcja programowa) dla sześciu odcinków S61 – od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna wykonają cztery firmy. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy prac budowlanych, co jest przewidziane na 2016 rok.
Firmy będą miały 9 miesięcy na przygotowanie Koncepcji Programowej, która będzie podstawą do przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Ma zawierać najważniejsze założenia inwestycji: przebieg, liczbę i rodzaj węzłów drogowych, konstrukcje obiektów inżynierskich itp. Przetarg na wykonawcę w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” planowany jest na wiosnę 2016 roku.

Droga ekspresowa S61 została podzielona na sześć zadań. W przetargu na każde z nich firmy projektowe mogły składać swoje oferty wykonania koncepcji. W wyborze najlepszych ofert oprócz ceny liczył się okres rękojmi.

Wyniki przetargu rozstrzygniętego 23 lutego 2015 r.:

Na wykonanie części 1 - Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), dł. ok. 19,5 km (S61) i części 3 - Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, bez węzła) dł. ok. 7,2 km (S61) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma URS Polska Spółka z o.o. z Warszawy z zaoferowaną ceną brutto: - na część 1 za wykonanie przedmiotu zamówienia: ponad 1,8 mln zł. - na część 3 - prawie 1,05 mln zł. z zaoferowanym okresem rękojmi: 4 lat.

Z kolei na część 2 - Węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), dł. ok. 17,0 km (S61) najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic, z ceną brutto bliską 1,2 mln zł. i z zaoferowanym okresem rękojmi: 4 lat.

Na wykonanie części 4- Węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, z węzłem) – węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, bez węzła), dł. ok. 13,35 km (S61); najkorzystniejszą ofertę złożył TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. z zaoferowaną ceną brutto - ponad 1,6 mln zł. i z zaoferowanym okresem rękojmi: 4 lat

Natomiast na część 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł Giżycko, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk, dł. ok. 12,65 (S61) i część 6 - koniec obwodnicy Stawisk – początek obwodnicy Szczuczyna dł. ok. 16,488 km (S61) najkorzystniejszą ofertę nadesłała firma COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. z Katowic. - około 887 tys. zł. (na zadanie nr 5) i z ceną brutto ponad 1,15 mln zł. -  na część 6 (z zaoferowanym okresem rękojmi: 4 lat).

Budowa drogi ekspresowej S61

Droga ekspresowa S61 znalazła się na liście najważniejszych inwestycji drogowych w nowym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020”. Dzięki czemu zostały zapewnione pieniądze na jej realizację. Dzięki realizacji Programu, z końcem 2023 r.  S61 – Ostrów Mazowiecka – gr. państwa w Budzisku powinna powstać w całym swoim przebiegu. Zgodnie z zapisami dokumentu licząca 153 km długości droga S61 od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę i Ełk po oddaną obwodnicę Augustowa ma powstać w latach 2016-2020, a łączny koszt inwestycji szacowany jest na 5 mld 469 mln 266,5  tys. zł.

Obecnie istnieją krótkie odcinki drogi ekspresowej S61 – obwodnice miejscowości Stawiska i Augustów. W budowie jest obwodnica Szczuczyna i Suwałk.

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie liczyć około 235 km. Trasa pobiegnie z Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę, Ełk, Suwałki do Budziska (granica z Litwą), przez województwo mazowieckie i podlaskie. Na granicy połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Droga S61 będzie kontynuacją drogi ekspresowej S8 z Warszawy w kierunku Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Droga S61 jest częścią międzynarodowej europejskiej drogi E67 i trasy Via Baltica. Via Baltica to najkrótsza droga łącząca Finlandię, ale także Estonię, Łotwę i Litwę przez Polskę z Europą Centralną i Zachodnią.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S61 Jak dojadę - Ostrów Mazowiecka