1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Czarne chmury nad budową Zakopianki. Nie pojedziemy S7 Lubień – Naprawa

Czarne chmury nad budową Zakopianki. Nie pojedziemy S7 Lubień – Naprawa

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-07-18
Czarne chmury nad budową Zakopianki. Nie pojedziemy S7 Lubień – Naprawa
Zakopiankę na odc. S7 Lubień - Naprawa dokończy nowy wykonawca. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy odstąpili od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa. Oznacza to, że co najmniej do końca przyszłego roku kierowcy będą stać w korkach na „rozkopanej” Zakopiance. Odcinek powstaje w ramach większego zadania - budowy ekspresowej trasy S7 Lubień - Rabka Zdrój. Kierowcy korzystają już z fragmentu trasy prowadzącego do Rabki i jednej jezdni wspomnianego odcinka, w budowie pozostaje jeszcze odcinek tunelowy.

Na problemy z budową odcinka Zakopianki S7 Lubień – Naprawa eksperci i kierowcy wskazywali od dawna. Od zimy konsorcjum IDS-BUD i ALTIS HOLDING nie wznowiło prac na budowie w pełnym zakresie z powodu problemów finansowych. Na placu budowy nie było odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. Niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zwlekała jednak z zerwaniem umowy. Ostatecznie nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac a co gorsza, nic nie wskazuje na zmianę tej sytuacji.

- Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Wobec tych faktów 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. - W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy naliczaliśmy konsorcjum kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy – dodają drogowcy.

W drodze na wakacje: Korki i utrudnienia na trasach nad Bałtyk i w góry

Dla kierowców zatrzymanie robót na kluczowej trasie w polskie Tatry, oznacza prawdziwy koszmar przez kolejny sezon zimowy i wakacyjny. Co prawda lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień - Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. ale nadal jest bardzo wąsko, są ograniczenia i tworzą się zatory. Prace na drugiej nitce ekspresowej S7-ki będą mogły ruszyć dopiero po wyborze nowego wykonawcy S7 Lubień – Naprawa, czyli najwcześniej późną jesienią br. Obecnie trwa inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni, która nie została ukończona przez konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni planowane jest pod koniec tych wakacji. Przy sprawnej budowie i zachowaniu terminów kierowcy mogliby skorzystać z ekspresowej drogi jesienią przyszłego roku.

Cała S7 w Świętokrzyskiem ekspresowa. Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ otwarty

 

Ekspresowa Zakopianka S7 Lubień - Rabka Zdrój

Realizacja nowej Zakopianki, czyli górskiej drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój, ruszyła w 2016 roku i została podzielone na trzy mniejsze zadania:

- Skomielna Biała - Rabka Zdrój 

- Skomielna Biała - Naprawa (odcinek z tunelem)

- Naprawa - Lubień

Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47, od węzła Zabornia do Chabówki. Na ponad 6-kilometrowy odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki, oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady) oraz 4 małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna.

20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia odcinka S7 Lubień - Naprawa. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa powstana dwa miejsca obsługi kierowców: Lubień i Krzeczów, które zapewnią możliwość odpoczynku w trakcie podróży. Do wybudowania pozostaje jeszcze cała lewa jezdnia.

W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

Na odcinku ok. 16,7 km drogi, w tym 15,8 km ekspresowej, oprócz dwukomorowego tunelu o długości po 2,06 km każdej nitki, zaprojektowano 38 obiektów inżynierskich. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy.

Budowa tunelu na Zakopiance S7 Lubień - Rabka

Zakopianka w ciagu drogi ekspresowej s7 Lubień - Rabka Zdrój. Zdjęcia: GDDKIA

Duże różnice wysokości i spadki terenu, niejednorodne skały, z których zbudowane są Karpaty Zewnętrzne, trudne warunki hydrologiczne, tereny osuwiskowe i rozproszona na całym obszarze zabudowa są wyzwaniami zarówno dla inżynierów projektujących, jak i budujących drogę ekspresową. Skomplikowana budowa geologiczna Karpat Zewnętrznych miała wpływ także na wybór metody drążenia tunelu. Pod względem geologicznym góry te zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego, czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka występują łupki, iłołupki i piaskowce, uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem, innym razem przeciwne nachyleniu. Grunty są wrażliwe na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Grubość warstw różnych utworów wykazuje dużą różnorodność. Na łupkach wskutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe, co sprzyja ruchom osuwiskowym. Już w trakcie budowy uaktywniły się osuwiska, które trzeba było zabezpieczać. Warunki hydrologiczne w obszarze budowy tunelu są trudne. Bardzo wysoki stan zwierciadła wód podziemnych w górotworze charakteryzuje się dużymi wahaniami.

Wystartowała budowa nowego odcinka Zakopianki, DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Docelowo droga dwujezdniowa na Podhale nie skończy się w Rdzawce, będzie kontynuowana. 19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej DK47 pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem, w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawca rozpoczął już prace budowlane pod koniec czerwca br, po wydaiu decyzji ZRID przez Wojewodę Małopolskiego.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S7