• Facebook - conadrogach
S61

DROGA EKSPRESOWA S61

Droga ekspresowa S61 - Via Baltica
Droga ekspresowa S61 - obwodnica Stawisk. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie liczyć około 235 km. Odbijając od drogi ekspresowej S8 w miejscowości Ostrów Mazowiecka poprowadzi do granicy z Litwą w Budzisku przez Łomżę, Ełk i Suwałki, biegnąc przez województwo mazowieckie, podlaskie i częściowo warmińsko-mazurskie. Jest częścią międzynarodowej europejskiej drogi E67 i trasy Via Baltica, łączącej Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę przez Polskę z Europą Centralną i Zachodnią.

Droga ekspresowa S61 będzie miała strategiczne znaczenie nie tylko dla Polski północno-wschodniej, ale także dla całego regionu. Poprzez przejście graniczne w Budzisku i litewską drogę A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi umożliwi krajom bałtyckim połączenie z siecią europejskich dróg szybkiego ruchu. Jeszcze do niedawna droga była jedynie przedmiotem niezliczonych projektów, z których trudno było wyciągnąć docelowy jej przebieg. Ale wydaje się, że prace nad tą inwestycją wyraźnie przyspieszyły. Po pierwsze, oddano do użytku dwa krótkie wprawdzie, ale ważne odcinki – obwodnicę Stawisk i obwodnicę Augustowa. Po drugie, droga znalazła się na  liście najważniejszych inwestycji drogowych w nowym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023”, co oznacza, że zostaną zapewnione pieniądze na jej realizację. Zgodnie z zapisami dokumentu droga S61 ma powstać w latach 2016 - 2021.

Gotowe odcinki drogi ekspresowej S61:

Obwodnica Szczuczyna w woj. podlaskim

Pod koniec 2015 roku udostepniono do ruchu obwodnicę Szczuczyna. Budowa tego 8-km odcinka rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku i miała zakończyć z końcem 2013 roku. Niestety, w połowie inwestycji wycofał się z niej pierwotny wykonawca i ogłoszono kolejny przetarg. Ostatecznie budowę zakończono znacznie po planowanym terminie.

W kwietniu 2016 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni obwodnicy. Umowę z wykonawcą prac podpisano pod koniec maja 2017 r. Prace zrealizuje Polaqua, ta sama firma, która dokonczyla budowe I etapu.

W ramach poprzedniego kontraktu powstała już jedna jezdnia z rezerwą pod drugą jezdnię oraz węzeł Szczuczyn w obrębie którego powstały już dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na węźle tym droga S61 skrzyżuje się z drogą krajową nr 58. Dobudowa drugiej jezdni ma się zakończyć najpóźniej w 2020 roku.

Obwodnica Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61 - galeria zdjęć:

Obwodnica Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Szczuczyna, zdjecia: GDDKiA

 

Obwodnica Stawisk w woj. podlaskim

W grudniu 2013 roku oddano do ruchu 6,5 km obwodnicę Stawisk. Obwodnica powstała w niespełna półtora roku za 141 mln. zł. Droga omija miejscowość Stawiski od zachodu i północnego-zachodu. W pierwszym etapie, została wybudowana jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w każdą stronę,  z rozszerzeniem do dwóch jezdni na długości około 2 km w rejonie węzła Stawiski, bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 Kolno - Stawiski. W dalszej przyszłości planowana jest budowa drugiej jezdni, pod którą został też wykupiony teren.

Obwodnica Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Stawisk w ciągu S61 Zdjęcia: GDDKiA


Obwodnica Augustowa

Na początku listopada 2014 r. na mapie pojawiła się najsłynniejsza w kraju obwodnica czyli obwodnica Augustowa. Na odcinku o długości 21,5 km, od węzła Augustów do węzła Szkocja to jednojezdniowa droga krajowa nr 8. Od węzła Szkocja do węzła Suwałki Południe to niespełna 13-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. Budowa, podczas której powstało łącznie 36 km nowych dróg, przez lata wyczekiwanych przez mieszkańców Augustowa, trwała 3 lata i kosztowała 660 mln zł.

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi ekspresowej S61 i krajowej nr 8

Obwodnica Augustowa w ciągu S61 i DK8

Obwodnica Augustowa w ciągu S61 i DK8, zdjęcia: GDDKiA

Odcinki drogi ekspresowej S61 w budowie:

Obwodnica Suwałk

Jesienią 2015 roku wystartowała realizacja obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61. Odcinek o długości 13 km m być oddany do ruchu w kwietniu 2019 roku.

Mapa przebiegu obwodnicy Suwałk w ciągu S61

Obwodnica zaczyna się na węźle Suwałki Południe, gdzie połączy się z już istniejącym odcinkiem S61 biegnącym od węzła Szkocja oraz z obwodnicą Augustowa biegnącą w ciągu drogi krajowej nr 8. Suwałki ominie od zachodu i północy. Zakończy swój bieg na węźle Suwałki Północ, gdzie połączy się z drogą krajową nr 8. Sam węzeł powstanie w ramach innej inwestycji, kiedy realizowany będzie odcinek S61 do granicy z Litwą. W ramach projektu powstanie węzeł Suwałki Zachód, a węzeł Suwałki Południe zostanie rozbudowany. Obwodnica będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Obwodnica Szczuczyna - dobudowa drugiej jezdni

Zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, a tym samym doprowadzenie całej obwodnicy do standardu drogi ekspresowej S61 realizuje firma Polaqua na podstawie podpisanej 26 maja 2017 r umowy. Koszt przedsięwzięcia to 75 mln. zł.

Wykonawca od podpisania umowy ma  10 miesięcy na wykonanie projektu, 5 miesięcy na uzyskanie zrid oraz 13 miesięcy na budowę (z wyłączeniem okresu zimowego).

Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym "Szczuczyn", który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym, na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

S61 Suwałki - Budzisko

Odcinek drogi ekspresowej S61 pomiędzy Suwałkami i granicą państwa z Litwą w Budzisku będzie miał 24,2 km.


Podpisanie umowy (6 czerwca 2017 r.) na projekt i budowę odcinka S61 Suwałki – Budzisko oznacza, że cały niemal 37-kilometrowy odcinek przygraniczny od istniejącej obwodnicy Augustowa do Budziska jest już w fazie realizacji.


Odcinek S61 Suwałki – Budzisko będzie wykonany w technologii betonowej, w standardzie nośności 115 kN/oś. Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, oraz pasy awaryjne i pas rozdziału. Zaplanowano budowę dwóch węzłów Suwałki Północ i Szypliszki, oraz czterech Miejsc Obsługi Podróżnych. Wartość kontraktu to 605,5 mln zł. Zgodnie z umową wykonawca, firma Impresa Pizzarotti, będzie miał 31 miesięcy na realizację zadania, z czego prace projektowe i uzyskiwanie pozwoleń powinny się zakończyć w ciągu 15 miesięcy. Budowa powinna ruszyć jesienią 2018 r., a zakończyć się latem 2020 r. Zadanie to będzie kontynuacją obwodnicy Suwałk, która jest w budowie od lutego 2017 r.

Z uwagi na fakt, że droga S61 jest częścią trasy via Baltica odcinek będzie realizowany w latach 2016 – 2020 w ramach programu Łącząc Europę.

 

 

Mapy przebiegu planowanych odcinków drogi ekspresowej S61

Odcinki planowane drogi ekspresowej S61:

S61 Szczuczyn - Raczki (obwodnica Suwałk)

Odcinek S61 łączący obwodnicę Szczuczyna z gotowym już odcinkiem ekspresówki na węźle Szkocja koło miejscowości Raczki na obwodnicy Suwałk ma długość ok. 63 km. W trakcie prac projektowych wyznaczono cztery warianty przebiegu tej trasy z rekomendacją dla wariantu nr 4. Wariant ten przewiduje budowę węzłów: Wysokie, Ełk Wschód, Ełk Południe i Guty.

W kwietniu 2016 roku ogłoszono przetarg na projekt i budowę tego 63 km odcinka S61. Inwestycję podzielono na 3 zadania:

 • Zadanie nr 1 obejmuje odcinek S61 od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok. 23 km,
 • Zadanie nr 2 - odcinek S61 węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
 • Zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na trzeci kwartał 2017 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2020 r.

 

S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn

W toku są postępowania przetargowe dla ponad 86 km drogi ekspresowej nr S61 na odcinku z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna wraz z obwodnicą Łomży. Cała inwestycja ma być realizowana w systemie „projektuj i zbuduj” i zakończy się w 2021 roku.

 • S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża. Budowę drogi ekspresowej S61 na terenie woj. mazowieckiego i podlaskiego o długości około 38 km. Początkiem projektowanej trasy jest droga ekspresowej S8 w miejscowości Ostrów Mazowiecka (przebudowa istniejącej obwodnicy w ciągu S8 na odcinku ok. 3.8 km), końcem - projektowana obwodnica Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. W przedmiotowym zadaniu znajduje się również budowa łącznika S61 do drogi wojewódzkiej DW627 klasy G o długości około 3.6 km.
 • S61 - Obwodnica Łomży. Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Łomży (w tzw. wariancie dalekim zachodnim) o długości około 20 km w ciągu drogi ekspresowej S61 na terenie woj. podlaskiego. W ramach zadania wybudowane lub przebudowane będzie 12 km drogi krajowej nr 63 oraz 7 km drogi krajowej nr 64 (klasa GP łącznik od S61 do istniejącej DK 64). W projekcie zaproponowane zostały dwa warianty obwodnicy Łomży omijające miasto od zachodu. Zakłada się, że realizowany będzie odcinek o długości ok. 7 km biegnący w dalszej odległości od miasta, między węzłem Łomża Południe i Łomża Zachód.

  Mapa przebiegu obwodnicy Łomży:

  Mapa przebiegu obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61

Mapa: GDDKiA

 

 • S61 Łomża – Stawiski. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej S61 na terenie woj. podlaskiego na odcinku Łomża (koniec obwodnicy) - Stawiski. Od Łomży do Stawisk powstaną dwa  odcinki drogi. Pierwszy, od długości 13,5 km od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno oraz 12,5 km drogi do obwodnicy Stawisk.
 • S61 Stawiski - Szczuczyn. Odcinek drogi ekspresowej S61 na terenie woj. podlaskiego. Powstanie droga ekspresowa o długości 16,5 km wraz z węzłem Grabowo.

W sumie droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielona została na 6 odcinków. Obecnie cztery z nich są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty: „Łomża Południe” - „Łomża Zachód” (odc. III), IV „Łomża Zachód” - „Kolno”, „Kolno - Stawiski” (V) oraz „Stawiski - Szczuczyn” (VI). Dwa pozostałe odcinki: oraz odc. I „Ostrów Mazowiecka” - „Śniadowo” oraz II „Śniadowo” - „Łomża Południe” są w procedurze przetargowej.

 

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: