S61

DROGA EKSPRESOWA S61

Droga ekspresowa S61 - Via Baltica
Droga ekspresowa S61 - obwodnica Stawisk. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie liczyć około 235 km. Odbijając od drogi ekspresowej S8 w miejscowości Ostrów Mazowiecka poprowadzi do granicy z Litwą w Budzisku przez Łomżę, Ełk i Suwałki, biegnąc przez województwo mazowieckie, podlaskie i częściowo warmińsko-mazurskie. Jest częścią międzynarodowej europejskiej drogi E67 i trasy Via Baltica, łączącej Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę przez Polskę z Europą Centralną i Zachodnią.

Droga ekspresowa S61 będzie miała strategiczne znaczenie nie tylko dla Polski północno-wschodniej, ale także dla całego regionu. Poprzez przejście graniczne w Budzisku i litewską drogę A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi umożliwi krajom bałtyckim połączenie z siecią europejskich dróg szybkiego ruchu.

Jeszcze do niedawna droga była jedynie przedmiotem niezliczonych projektów, z których trudno było wyciągnąć docelowy jej przebieg. Ale ostatecznie prace nad tą inwestycją wyraźnie ruszyły z miejsca. Po pierwsze, oddano do użytku krótkie, ale ważne odcinki – obwodnicę Stawisk, obwodnicę Augustowa i obwodnicę Suwałk. Po drugie, droga znajduje się na  liście najważniejszych inwestycji drogowych w  „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023”, co oznacza, że zostaną zapewnione pieniądze na jej realizację. Zgodnie z zapisami dokumentu droga S61 ma powstać w latach 2016 - 2021. Terminy mogą niestety ulec wydłużeniu, bo w I połowie 2019 r. zerwano umowy na realizację dwóch odcinków: Śniadowo - Podborze (wykonawca Rubau Polska) i Suwałki - Budzisko (wykonawca Impresa Pizzarotti).

Gotowe odcinki drogi ekspresowej S61:

Obwodnica Suwałk

Realizacja obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 wystartowała jesienią 2015 roku. Odcinek o długości 13 km został oddany do ruchu zgodnie z kontraktem, w kwietniu 2019 roku. Wykonawcą prac była firma Budimex. Jej budowa wyniosła 299,4 mln zł.

Nowe kilometry S61 – obwodnica Suwałk gotowa dla kierowców 

Obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 Via Baltica

 Obwodnica Suwałk otwarta w kwietniu 2019 r. to część drogi ekspresowej S61. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Suwałk to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający, pas awaryjny. Droga ma nawierzchnię z betonu cementowego i jest to pierwszą tego typu drogą w regionie. Jest przystosowana do najcięższego ruchu KR7, dopuszczalny nacisk– 115 kN / oś.

 

Mapa przebiegu obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61Mapa przebiegu obwodnicy Suwałk w ciągu S61. Mapa: GDDKIA

Obwodnica Suwałk zaczyna się na węźle Suwałki Południe, gdzie łączy się z już istniejącym odcinkiem S61 biegnącym od węzła Szkocja oraz z obwodnicą Augustowa biegnącą w ciągu drogi krajowej nr 8. Suwałki omija od zachodu i północy. Trasa S61 kończy swój bieg na węźle Suwałki Północ, gdzie połączy się z drogą krajową nr 8. Sam węzeł powstanie w ramach innej inwestycji, kiedy realizowany będzie odcinek S61 do granicy z Litwą. Wjazd na obwodnicę zapewniają: węzeł Suwałki Zachód i rozbudowany węzeł Suwałki Południe. 

 

Obwodnica Szczuczyna 

Pod koniec 2015 roku udostepniono do ruchu obwodnicę Szczuczyna. Budowa tego 8-km odcinka rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku i miała zakończyć z końcem 2013 roku. Niestety, w połowie inwestycji wycofał się z niej pierwotny wykonawca i ogłoszono kolejny przetarg. Ostatecznie budowę zakończono znacznie po planowanym terminie.

W kwietniu 2016 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni obwodnicy. Umowę z wykonawcą prac podpisano pod koniec maja 2017 r. Prace zrealizuje Polaqua, ta sama firma, która dokończyła budowę I etapu.

W ramach poprzedniego kontraktu powstała już jedna jezdnia z rezerwą pod drugą jezdnię oraz węzeł Szczuczyn w obrębie którego powstały już dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na węźle tym droga S61 skrzyżuje się z drogą krajową nr 58. Dobudowa drugiej jezdni ma się zakończyćw marcu 2020 roku.

 

Obwodnica Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61 - galeria zdjęć:

Obwodnica Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Szczuczyna, zdjecia: GDDKiA

 

 

Obwodnica Stawisk 

W grudniu 2013 roku oddano do ruchu 6,5 km obwodnicę Stawisk. Obwodnica powstała w niespełna półtora roku za 141 mln. zł. Droga omija miejscowość Stawiski od zachodu i północnego-zachodu. W pierwszym etapie, została wybudowana jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w każdą stronę,  z rozszerzeniem do dwóch jezdni na długości około 2 km w rejonie węzła Stawiski, bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 Kolno - Stawiski. W dalszej przyszłości planowana jest budowa drugiej jezdni, pod którą został też wykupiony teren.

Obwodnica Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Stawisk w ciągu S61 Zdjęcia: GDDKiA

 


Obwodnica Augustowa

Na początku listopada 2014 r. na mapie pojawiła się najsłynniejsza w kraju obwodnica czyli obwodnica Augustowa. Na odcinku o długości 21,5 km, od węzła Augustów do węzła Szkocja to jednojezdniowa droga krajowa nr 8. Od węzła Szkocja do węzła Suwałki Południe to niespełna 13-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. Budowa, podczas której powstało łącznie 36 km nowych dróg, przez lata wyczekiwanych przez mieszkańców Augustowa, trwała 3 lata i kosztowała 660 mln zł.

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi ekspresowej S61 i krajowej nr 8

Obwodnica Augustowa w ciągu S61 i DK8

Obwodnica Augustowa w ciągu S61 i DK8, zdjęcia: GDDKiA

 

Odcinki drogi ekspresowej S61 w realizacji:

Cała droga ekspresowa S61 została zlecona do realizacji. To łącznie ponad 200 km drogi, która usprawni komunikację na trasie Warszawa – Budzisko. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Całą trasą, od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku, powinniśmy pojechać przed końcem 2021 r. Niestety, w maju 2019 r. GDDKIA wypowiedziała umowę wykonawcy (firma Rubau Polska) odcinka Podborze - Śniadowo przy granicy woj. podlaskiegi i mazowieckiego. Miesiąc później, w czerwcu, z planu wypadła budowa odcinka Suwałki - Budzisko, bo drogowcy zerwali umowę (projektuj i buduj) z włoską firmą Impresa Pizzarotti. Konieczny jest wybór nowych wykonawców prac. 

Oto jak wygląda projektowanie i budowa poszczególnych odcinków trasy S61 - Via Baltica ...

S61 Suwałki - Budzisko


Odcinek drogi ekspresowej S61 pomiędzy Suwałkami i granicą państwa z Litwą w Budzisku liczy 24,2 km i jest kontynuacją trasy Via Baltica od obwodnicy Suwałk. Droga ma być budowana w technologii betonowej, w standardzie nośności 115 kN/oś. Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, oraz pasy awaryjne i pas rozdziału. W ciagu drogi S61 z Suwałk do granicy państwa w Budzisku zaplanowano budowę dwóch węzłów Suwałki Północ i Szypliszki, oraz czterech Miejsc Obsługi Podróżnych.

Pierwotnie wykonawcą odcinka była włoska firma Impresa Pizzarotti, z którą podpisano umowę w czerwcu 2017 r. Wartość kontraktu to 605,5 mln zł. Budowa miała zakończyć się w II połowie 2020 r. Wykonawca zrealizował prace projektowe, w maju 2019 r. uzyskał zgodę wojewody podlaskiego na budowę (ZRID), ale utknął w miejscu i nie wystartował z robotami w terenie.  W czerwcu GDDKIA straciła cierpliwość i wypowiedziała umowę (wcześniej zerwano umowy na trzy odcinki drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim realizowane przez tą firmę). Na początku sierpnia 2019 r. GDDKIA ogłosiła przetarg na wybór nowego wykonawcy, który dokończy inwestycję tj. zoptymalizuje projekt i rozpocznie budowę wspomnianego odcinka. 

Via Baltica: S61 Suwałki – granica wraca do gry

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko

Mapa przebiegu trasy Via Baltica na odcinku drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko. Mapa: GDDKIA

 

Obwodnica Szczuczyna - w budowie druga jezdnia

Zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, a tym samym doprowadzenie całej obwodnicy do standardu drogi ekspresowej S61 realizuje firma Polaqua na podstawie podpisanej 26 maja 2017 r umowy. Koszt przedsięwzięcia to 75 mln. zł.

Wykonawca ma czas do marca 2020 roku na wywiązanie się z zadania. Budowa trasy ruszyła w październiku 2018 r. po wydaniu przez wojewodę zgody na realizację inwestycji ZRID. Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym "Szczuczyn", który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym, na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

S61 Szczuczyn - Raczki (do obwodnicy Suwałk)

Odcinek S61 łączący obwodnicę Szczuczyna z gotowym już odcinkiem ekspresówki na węźle Szkocja koło miejscowości Raczki na obwodnicy Suwałk ma długość ok. 63 km. Inwestycję podzielono na 3 zadania:

 • S61 Szczuczyn - Ełk Południe o długości ok. 23,3 km, umowa podpisana w sierpniu 2018 r., wykonawca prac konsorcjum z firmą PORR S.A jako liderem, oddanie do ruchu planowane w III kw. 2021 r., wartość około 700 mln zł;

 • S61 Ełk Południe - Wysokie o długości ok. 22,9 km (wraz z połączeniem S16 do Ełku), umowa podpisana w lipcu 2018 r., wykonawca to konsrcjum Trakcja PRKil S.A i Mostostal Warszawa SA, oddanie do ruchu planowane w III kw. 2021 r., wartość – 686 mln zł;

 • S61 Wysokie – Raczki (obwodnica Suwałk) o długości ok. 20,2 km, umowa podpisana w lipcu 2018 r., wykonawca - firma Budimex SA, oddanie planowane w połowie 2021 r., wartość – 484 mln zł;

 

S61 od obwodnicy m. Ostrów Mazowiecka do Szczuczyna

W realizacji były już wszystkie odcinki trasy S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna wraz z obwodnicą Łomży. Były, bo w maju 2019 r. doszło do zerwania umowy na odcinek Podborze - Śniadowo, realizowanego przez firme Rubau Polska. Cała inwestycja obejmuje wykonanie odcinków  w systemie „projektuj i zbuduj” i miała zakończyć się w 2021 roku.

 

 • S61 Podborze – Śniadowo o długości ok. 19,5 km, umowa podpisana na koniec stycznia 2018 r., oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2020 r., wartość – 479,1 mln zł. W maju zerwano umowę z wykonawcą (firma Rubau Polska) na realizację zadania. Konieczny jest wybór nowego wykonawcy prac.

  Sypie się budowa polskich dróg. Umowy na S7 i S61 zerwane

 • S61 Śniadowo - Łomża Południe o długości ok. 17 km, umowa podpisana w lutym 2018 r., wykonawca prac - POLAQUA Sp z o.o., oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2020 r., wartość – 380 mln zł;

 

Mapa: GDDKiA

 

 • S61 Łomża Południe - Łomża Zachód o długości ok. 7,2 km, umowa podpisana w grudniu 2017 r., prace realizuje firma Mota Engil Central Europe SA, oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2020 r., wartość – 218,1 mln zł;

 • S61 Łomża Zachód - Kolno o długości ok. 12,9 km, umowa podpisana w październiku 2018 r., wykonawca to włoska firma TOTO, oddanie do ruchu planowane w IV kw. 2021 r., wartość – 525,6 mln zł;

 • S61 Kolno – Stawiski o długości ok. 16,4 km, umowa podpisana na koniec października 2017 r., wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r., wartość – 288,3 mln zł;

 • S61 Stawiski – Szczuczyn o długości ok. 18 km, umowa podpisana na koniec października 2017 r. z fimą Budimex, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r., wartość – 342,1 mln zł;

Podsumowując, jeśli chodzi o budowę drogi ekspresowej S61, to na terenie województwa podlaskiego  w realizacji powinno być dziewięć odcinków o łącznej długości ok. 134,6 km i wartości kontraktów budowlanych ponad 3,21 mld zł. Z realizacji w czerwcu wypadł odcinek Suwałki - Budzisko o dł. 24,2 km.

Z kolei w woj. województwie warmińsko – mazurskim utknęła w miejscu realizacja odcinka Podborze - Śniadowo. 


Mapa drogi ekspresowej S61 Ostrów Maz. - Suwałki - Budzisko

 Realizacja drogi ekspresowej S61 - odcinki, umowy, terminy oddania. Mapa: GDDKIA

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

przemo1973
2019-03-16 12:30
A czemu nie zrobiono drogi Białystok-Augustów-Suwałki? Przecież to mniej kilometrów a efekt ten sam?
Ejdzej
2019-03-10 08:21
Po co ta droga do nikad? :)
enrico
2019-03-08 21:12
Podane terminy zakończenia całej inwestycji S61 są nierealne. Wg mnie- roboty zostaną zakończone w latach 2022- 2023r. Ale trzymam kciuki.
Kristof
2019-03-08 17:15
Nic nowego . Odgrzewane stare kotlety . Zlepek starych artykułów . Narazie koparki widać przy grugiej nitce Szczuczyna . Suwałki się nie liczą tam już wrony zawracają , pasy du...pami szczekają .

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: