1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Duże różnice w cenach za dokumentację DK7 Rabka – Chyżne

Duże różnice w cenach za dokumentację DK7 Rabka – Chyżne

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl, GDDKIA
  3. 2020-08-13
Duże różnice w cenach za dokumentację DK7 Rabka – Chyżne
Droga ekspresowa S7 Rabka - Skomielna. Zdjęcia: GDDKIA
Trzech wykonawców zainteresowanych jest opracowaniem studium korytarzowego drogi krajowej nr 7 Rabka – Chyżne. Trasa planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”, a łączny koszt jej powstania to około 3,2 mld zł.

Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego dwujezdniowej DK7 od Rabki Zdrój do Chyżnego. Ofertę z najniższą ceną (ponad 689 mln zł) złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy, a z najwyższą ceną Mosty Katowice (ponad 2,4 mln zł). Kosztorys GDDKiA wynosi ponad 1,3 mln zł i mieści się w nim także oferta firmy: Biuro Konsultingowo-Doradcze BIURO "Euroekspert" Jacek Seweryński ponad 1 mln zł).

- Komisja przetargowa rozpoczęła pracę, a przy ocenie złożonych ofert będzie brać pod uwagę cenę (60 proc. kryterium oceny) oraz doświadczenie zawodowe – 10 lat (40 proc. kryterium oceny) – informują drogowcy.

Czarne chmury nad budową Zakopianki. Nie pojedziemy S7 Lubień – Naprawa

Zadaniem wykonawcy dokumentacji dla DK7 Rabka – Chyżne będzie opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników Studium Korytarzowego, zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności).

Do 2030 r. nowa DK7 Rabka – Chyżne i obwodnice pod Tatrami

Mapa przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne

Mapa przebiegu projekowanej drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne

Drogowcy chcą by ten etap prac trwał nie dłużej niż 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, z czego dziewięć miesięcy ma trwać samo opracowanie Studium Korytarzowego, natomiast pozostałe sześć miesięcy przeznaczone będzie na udzielanie odpowiedzi wykonawcom, biorącym udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU.

Wstępny zakres prac budowlanych dla DK7 Rabka – Chyżne zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie projektuj i buduj.

Szacunkowy łączny koszt realizacji krajowej siódemki na odcinku Rabka - Chyżne wynosi: ok. 3,2 mld zł, w tym: szacunkowy łączny koszt procesu przygotowawczego ok. 35,8 mln zł.

Wystartowała budowa nowego odcinka Zakopianki, DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Planowane parametry techniczne drogi DK7 Rabka - Chyżne:

- klasa techniczna drogi – GP (S)

- prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

- prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)

- przekrój poprzeczny – 2x2,

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

- szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

- nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

 

Droga S7 na północ od Krakowa: 50 km w budowie, Miechów – Szczepanowice w przetargu

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 - przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S7 Utrudnienia na drodze 7