1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - będą kolejne lata opóźnień

S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - będą kolejne lata opóźnień

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-11-23
S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - będą kolejne lata opóźnień
Nie będzie obwodnicy Warszawy. Budowa S17 Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód odpływa w czasie. Mapa: GDDKIA
Obwodnica Warszawy jest jedną z najważniejszych i najdłużej przygotowywanych inwestycji drogowych w Polsce. Do jej domknięcia cały czas brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód. Niestety nie szans, że budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy WOW ruszy w najbliższym czasie. Po blisko 3 latach sprawa wydania decyzji środowiskowej dla WOW wróciła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie dla odcinka S17 Drewnica - Ząbki oznacza kolejne opóźnienia w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy Warszawy.

Do domknięcia ringu dróg ekspresowych wokół stolicy brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód, co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Do tej pory, po wieloletnich przygotowaniach, drogowcom udało się zrealizować jedynie 2,5 km odcinek trasy głównej drogi S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód. I przy tym zadaniu nie obyło się bez opóźnień, kierowcy korzystają z niego od grudnia 2022 r.

Dziś wielu kierowców z braku wschodniej części obwodnicy jeździ drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej by dotrzeć węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa wybierają północno-zachodnią część ringu. Bez WOW nie ma możliwości domknięcia ringu i rozłożenia ruchu tak, by zmniejszyć korki. Przypominamy, że najwięcej problemów i protestów budzi poprowadzenie ekspresowej S17-ki przez gminę Wesoła, brakuje porozumienia i wyboru akceptowanego przez wszystkich wariantu.

Ekspresowa S7 coraz bliżej Warszawy. Jest umowa na S7 Czosnów – Kiełpin

Wschodnia obwodnica Warszawy kończy się obecnie na węźle Warszawa Wschód i nie ma widoków na budowę dalszej części WOW.

Wschodnia obwodnica Warszawy kończy się obecnie na węźle Warszawa Wschód i nie ma widoków na budowę dalszej części WOW. Zdjęcia: GDDKIA

Zdjęcia: GDDKIA

Niestety w najbliższym czasie nie ma szans na realizację zarówno odcinka S17 pomiędzy węzłami Drewnica - Ząbki jak i Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt). Inwestycja utknęła na etapie decyzji środowiskowej i postępowań sądowych. A po blisko trzech latach sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S17 wróciła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Kiedy budowa drogi S17 Lublin – Hrebenne?

- 20 października 2023 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której organ ten uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył postępowanie administracyjne przez niego. Wyrok dotyczący odcinka S17 Drewnica – Ząbki, czyli krótszego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Nadal nie możemy działać w zakresie realizacji inwestycji. To kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie – podkreśla Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla pozostałego odcinka drogi S17 Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), rozprawa w WSA miała odbyć się 10 listopada br. Sąd jednak odroczył ją i obecnie drogowcy oczekują na wskazanie nowego terminu.

Co z budową drogi S10 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej OAW?

Mapa - obwodnica Warszawy w ciągu dróg ekspresowych S2, S8, S7 i S17

Mapa - obwodnica Warszawy w ciągu dróg ekspresowych S2, S8, S7 i S17

Mapa: GDDKIA

Wydanie decyzji środowiskowej dla warszawskiej trasy S17 ciągnie się od lat. Wniosek o wydanie decyzji dla dwóch odcinków S17 WOW Drewnica – Ząbki oraz Ząbki – Warszawa Wschód został złożony jeszcze w lipcu 2015 r. W maju 2017 r. - GDOŚ, po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazał oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w grudniu 2018 r. wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Umorzył też postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. WSA wyrokami z 24 sierpnia 2021 r. dla odcinka Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla Drewnica – Ząbki uchylił ww. decyzje GDOŚ. W marcu b r. odbyły się rozprawy NSA w sprawach dotyczących obu fragmentów WOW, a NSA uchylił wyrok WSA w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia WSA.

- WSA wskazał, że GDOŚ nie dokonał wystarczających ustaleń faktycznych pozwalających na uchylenie decyzji wydanej przez RDOŚ w Białymstoku i umorzenia postępowania przed tym organem. Ponadto GDOŚ niedostatecznie zbadał czy faktycznie RDOŚ w Warszawie powinien zostać wyłączony w sprawie i postępowanie powinno być przekazane do RDOŚ w Białymstoku - to zasadnicza część uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie.

Po wyroku WSA dla odcinka S17 Drewnica – Ząbki GDOŚ będzie musiał ponownie przeanalizować materiał dowodowy i rozstrzygnąć, czy RDOŚ w Białymstoku był organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.

Na Wschodnią Obwodnicę Warszawy w ciągu drogi S17 kierowcy czekają niemal od dwóch dekad i nadal nic nie zwiastuje, że inwestycja wyjdzie z etapu planowania. Najnowszy wyrok oznacza kolejne miesiące, a może nawet lata opóźnień w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S17 Jak dojadę - Warszawa