Via Baltica: S61 Suwałki – granica wraca do gry
Ponowny przetarg na strategiczny odcinek S61 Suwałki – granica państwa ogłoszony. W kolejce przetargowej czeka jeszcze odc. Podborze - Śniadowo. Zdjęcia: GDDKIA

Drogowcy szukają nowego wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). Dają mu ponad dwa lata na dokończenie prac projektowych i budowę tego strategicznego odcinka S61 – części międzynarodowej trasy Via Baltica.

Rząd zapowiadał, że budowa drogi ekspresowej S61 w ciągu międzynarodowej trasy Via Baltica  zakończy się w 2021 r. W trakcie realizacji inwestycji zerwano kontrakty na odcinki Suwałki - Budzisko i Podborze – Śniadowo. Termin nie zostanie dotrzymany, bo konieczne jest ogłoszenie nowych przetrargów i wybór firm, które dokończą prace. Kiedy będziemy mogli przejechać całą trasą Via Baltica? Najprawdopodobniej najwcześniej  w 2022 roku. 

Wszystko o drodze ekspresowej S61 - przebieg, mapy, odcinki gotowe, w budowie

Obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61

Obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Zdjecia: GDDKIA

S61 Suwałki - Budzisko w pzretargu

6 sierpnia br. ruszył nowy przetarg na realizację odcinka S61 z Suwałk do granicy z Litwą. Wcześniej za zdanie odpowiedzialna była włoska firma Impresa Pizzarotti, która ruszyła z projektowaniem od połowy 2017 r. Niestety na projektowaniu się skończyło i zabrakło rozmachu na podjęcie prac budowlanych. Włosi opracowali dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRID, a Wojewoda Podlaski taką decyzję wydał 20 maja br.

- Mimo upływu czasu, po stronie wykonawcy, nie było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Niedokończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu, który powinien umożliwić bezpieczne prowadzenie budowy, nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji. Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu, czyli wykonanie projektu i budowy, sięgał ok. 70%, podczas gdy zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.) wynosiło zaledwie 2,42%. W tej sytuacji podjęta została odpowiedzialna i uzasadniona decyzja o odstąpieniu od umowy z winy dotychczasowego wykonawcy – przypomina Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tak więc, po około dwóch miesiącach, GDDKIA ogłosiła nowy przetarg. Okazuje się, że zadaniem wykonawcy nie będzie tylko budowa S61 Suwałki – Budzisko. Drogowcy chcą, aby przeprowadził optymalizację projektu, a jeśli zajdzie taka konieczność – również wystąpił o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dopiero potem ruszy budowa nowej, 24 kilometrowej ekspresówki (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), węzłów drogowych Suwałki Północ i Szypliszki oraz całej infrastruktury w tym 33 obiektów inżynierskich.Nowy wykonawca będzie musiał zadbać też o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddać do użytku nową drogę. - Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku – informuje Krynicki.

W nowym przetargu, GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi: cena 60 proc. i kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) – 40 proc.

Mapa S61: GDDKIA

Mapa z zaznaczonym odcinkiem S61 Suwałki - Budzisko

 

GDDKIA zapowiada, że wkrótce ogłosi ponowny przetarg na drugi odcinek S61, pomiędzy węzłami Podborze – Śniadowo. Po rozstrzygnięciu obu postepowań znowu cała trasa S61 będzie w realizacji. Wszystko wskazuje, że prace zostaną wznowione najwcześniej na początku 2020 r. 

S61 Suwałki – Budzisko częścią międzynarodowej trasy Via Baltica

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej planowaną drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku. Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie – łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. To właśnie odcinek S61 Suwałki – Budzisko bezpośrednio łączy polską siec dróg ekspresowych z siecią dróg państw nadbałtyckich.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: