1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Gdzie powstaną nowe drogi na Dolnym Śląsku? W przygotowaniu 450 km tras

Gdzie powstaną nowe drogi na Dolnym Śląsku? W przygotowaniu 450 km tras

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-05-28
Gdzie powstaną nowe drogi na Dolnym Śląsku? W przygotowaniu 450 km tras
Budowa drogi S3 zakończy się w tym roku. W planach kolejne inwestycje na Dolnym Śląsku. Zdjęcia: GDDKIA
W najbliższych latach sieć drogowa województwa dolnośląskiego wydłuży się o nowe odcinki dróg ekspresowych S3, S5 i S8 oraz obwodnice. Rozbudowy doczeka się zatłoczona i niebezpieczna autostrada A4 Krzyżowa – Legnica, a odcinek pod Wrocławiem możliwe że powstanie od nowa. GDDKIA podliczyła, ze obecnie prace planistyczne obejmują 450 kilometrów tras. Jak wygląda aktualny stan przygotowań i gdzie w najbliższych latach powstaną nowe drogi w woj. dolnośląskim?

- Obecnie pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji do realizacji ponad 450 km dróg, w tym dla dróg ekspresowych S5 i S8, autostrady A4 oraz obwodnic miast - poinformował wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wygląda aktualny stan przygotowań i gdzie w najbliższych latach powstaną nowe drogi w woj. dolnośląskim? 

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia  

Prace nad poszerzeniem autostrady A4 na zachód od Wrocławia podzielono na dwa zadania:

  • A4 Krzyżowa – Legnica
  • A4 Legnica – Wrocław.

Najbardziej zaawansowanie prace dotyczą autostrady A4 na odcinku około 36 km pomiędzy Krzyżową a Legnicą. Trasa zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Obecny etap prac to proces wydania decyzji środowiskowej.

- W październiku ubiegłego roku złożyliśmy dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – przypominają drogowcy.

Wiadomo co z rozbudową dolnośląskiej autostrady A4

Mapa autostrady A4 Legnica - Krzyżowa - rozbudowa w obecnym śladzie

Mapa autostrady A4 Legnica - Krzyżowa - rozbudowa w obecnym śladzie. Mapa: GDDKIA

Z kolei dla A4-ki od Legnicy do Wrocławia z końcem ubiegłego roku zapadła decyzja o rozbudowie trasy w obecnym przebiegu. Przypominamy, ze początkowo pod uwagę brany był wariant budowy nowej autostrady odsuniętej na południe od Wrocławia. Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarekomendowała przebieg autostrady A4 w wariancie W1 – czyli poszerzenie o dodatkowe pasy ruchu w starym śladzie. Kolejnym krokiem miało być złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Przygotowania przeciągną się, bo ponownie zostanie przeanalizowana koncepcja budowy nowego odcinka autostrady. Pisaliśmy o tym więcej:

Przebudowa autostrady A4 – plany do rewizji

 

Autostrada A18 

To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe, zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m.

- Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie decyzji ZRID, co planowane jest w I połowie 2024 r. – zapowiadają drogwocy.

Autostrada A18 – będzie ciąg dalszy jej budowy

Droga ekspresowa S8

Docelowo droga ekspresowa S8 powstanie na 87-kilometrowym odcinku drogi od Wrocławia do Kłodzka. Jej realizację podzielono na sześć krótszych odcinków. Pierwsze umowy z wykonawcami na projekt i budowę zawarto pod koniec 2023 r. Odcinki mają być oddawane do ruchu od 2028 do 2030 roku. Najpóźniej powstanie odc. S8 Bardo -Kłodzko, którego przebieg jest uzależniony od obwodnicy Złotego Stoku. Wspomniany fragment jest w trakcie prac przygotowawczych.  

- Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany przebiegu S8 na odcinku z Barda do Kłodzka, dla którego złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informuje wrocławski oddział GDDKIA.

Co ważne, są szanse na dalszy ciągu budowy ekspresowki, bo w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano realizację S8 od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami. Dla tego odcinka drogowcy będą prowadzić prace przygotowawcze. 

Mapa drogi ekspresowej S8 Wrocłw - Kłodzko w podziale na odcinki realizacyjne - stan prac na koniec maja 2024 r.

Mapa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko - odcinki

Mapa: GDDKIA

Droga ekspresowa S5 Sobótka k. Wrocławia - Bolków

Budowa drogi ekspresowej S5 do Bolkowa i połączenia z trasą S3 jest inwestycją powiązaną z rozbudową/budową autostrady A4. W grudniu 2023 r. został wskazany wariant budowy trasy, zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w wariancie WIV. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Droga ekspresowa S3 na finiszu

Dobiega końca budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra. W ciągu trasy powstały wiadukty, most, dwa tunele w górach. Odcinek wieńczący budowę ekspresowej trasy S3 na południu kraju ma być oddany do ruchu w te wakacje.

Wyrosła nowa ekspresówka - zdjęcia z budowy S3 Bolków - Kamienna Góra

Wyrosła nowa ekspresówka - zdjęcia z budowy S3 Bolków - Kamienna Góra

Zdjęcia: GDDKIA

Zadanie, którego wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 mld zł, stanowi fragment większej inwestycji jaką była budowa drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka (granica państwa). Umowna wartość realizacji trasy S3 od Bolkowa do Lubawki to prawie 2,5 mld zł. Z odicnka Kamienna Góra - Lubawka korzystamy od jesienie ubiegłego roku. 

Przebudowa DK94 i DK36 od Wrocławia do Lubina 

Kolejna dużą inwestycją jest realizacja alternatywnej trasy do autostrady A4. Mowa o połączeniu Lubin - Wrocław w ciągu dróg krajowych DK94 i DK36. Inwestycja zakłada, że obecny ciągu dróg będzie jak droga ekspresowa o przekroju 2x2 z licznymi obwodnicami.

W maju 2024 r. odbyła się drug tura spotkań informacyjnych z mieszkańcami, podczas których zostały przedstawione i omówione opracowane warianty przebudowy trasy oraz uwarunkowania związane z przebiegami trasy na terenie danej gminy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wystąpienie z wnioskiem o DŚU.

- W realizowanym obecnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z koncepcją programową (STEŚ-R) zostaną opracowane warianty przebiegu trasy. Zakładać będą one rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi – zaznacza GDDKIA.

Mapa planowanej do rozbudowy trasy Lubin - Wrocław w ciągu DK94 i DK36

Mapa trasy Lubin - Wrocław w ciągu DK94 i DK36 Mapa: GDDKIA

Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3   

Ponad 5-kilometrowa obwodnica Kaczorowa zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy DK3 od Bolkowa do Jeleniej Góry. Rozbudowany odcinek razem z obwodnicą Kaczorowa będzie liczył ponad 17,5 km.

Spośród wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości na etapie STEŚ, w protokole KOPI zarekomendowano przebieg obwodnicy Kaczorowa w wariancie W8. Wniosek o wydanie DŚU dla zarekomendowanego wariantu ma być złożony w III kwartale tego roku.

Znamy przebieg obwodnicy Kaczorowa na trasie S3 Bolków – Jelenia Góra

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94   

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 o długości ok. 8,69 km realizowana jest przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 5,06 km na terenie pozamiejskim. W kwietniu 2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie trwają prace nad Koncepcją Programową.   

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25   

Obwodnica Międzyborza powstanie w nowym śladzie DK25 i będzie miała długość ok. 8 km. W sierpniu 2023 r. złożyliśmy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony w sierpniu ubiegłego roku. Decyzja środowiskowa zostanie wydana najprawdopodobniej na przełomie I/II kw. 2025 r.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15   

Obwodnica Milicza powstanie w nowym śladzie DK15 i będzie miała długość ok. 12 km.

- W kwietniu 2023 r. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać na przełomie II/III kw. 2024 r.  - zapowiadają drogowcy. 

https://conadrogach.pl/informacje/obwodnica-milicza-coraz-blizej-wiemy-jaki-bedzie-jej-przebieg.html

Obwodnica Oławy w ciągu DK94   

Obwodnica Oławy powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 11 km. KOPI dla tego zadania odbyło się w grudniu 2023 r. Zadanie zostało skierowane do dodatkowych analiz i weryfikacji. Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w II połowie 2024 r.  

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46   

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 14 km. W styczniu br. odbyło się posiedzenie ZOPI, trwa opracowywanie dokumentacji.  Inwestycja powiązana jest z budową odcinka drogi S8 Bardo – Kłodzko. Od wariantu przebiegu obwodnicy uzależniony jest bowiem przebieg odcinka S8.

Mała obwodnica Trzebnicy w ciągu DK15   

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy. GDDKIA ma już wydaną decyzję DŚU dla tego zadania (grudzień 2023 r.). Obecnie trwają prace nad Koncepcją Programową.

Mapa obwodnicy Trzebnicy

Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8  

Obwodnica Szalejowa Górnego o dł. 3,2 km jest częścią większego zadania, polegającego na rozbudowie DK8 od granicy państwa w Kudowie Zdrój do Dusznik oraz od Szczytnej do Kłodzka o łącznej długości ok. 29 km. 

W maju br. wpłynął wniosek o DŚU dla przebiegającego po północnej stronie DK8 wariantu W1B. Pisaliśmy o tym więcej:

Nowy przebieg DK8 obwodnicy Szalejowa w drodze po decyzję środowiskową

Nowy przebieg DK8 obwodnicy Szalejowa w drodze po decyzję środowiskową

Do dalszych prac wybrano wariant obwodnicy na północ od Szalejowa Górnego. Mapa: GDDKIA

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A18 Utrudnienia na autostradzie A4 Jak dojadę - Bolków Jak dojadę - Legnica