1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Nowy plan na drogi obejmie kolejne odcinki A1, S3, S5 i S61

Nowy plan na drogi obejmie kolejne odcinki A1, S3, S5 i S61

  1. conadrogach.pl
  2. Polski Kongres Drogowy
  3. 2014-02-12
Nowy plan na drogi obejmie kolejne odcinki A1, S3, S5 i S61
Rząd chce zwiększyć finansowanie inwestycji drogowych z 37 mld zł do 62 mld. Dzięki temu będą mogły być ogłoszone przetargi na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych, dotąd nieuwzględnione w drogowych planach. Chodzi m.in o autostradę A1 z obwodnicą Częstochowy, drogi ekspresowe S5 z Nowych Marz do Gniezna, S3 Legnica - Bolków i S61 z obwodnicą Suwałk.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji kolejny projekt zmieniający Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w części zawartej w załączniku nr 5. Jest to już druga nowelizacja treści pochodzącego z czerwca ub. r. załącznika. Zgodnie z projektem zwiększy się kwota przeznaczona na budowę zapisanych w załączniku dróg szybkiego ruchu: z 35 733 mln zł (w czerwcu 2013) i 37 630 mln zł (po zmianach w październiku 2013 r.) do 62 130 mld.

Większe pieniadz oznaczają większy zakres inwestycji. Do załącznika dodano 4 inwestycje: A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy (57 km, zakładany koszt 3,427 mld zł), odcinek S3 odcinek Legnica-Bolków (35 km, koszt 1,127 mld), S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz (74 km, koszt 2,939 mld) i S61 od końca obwodnicy Augustowa do granicy państwa).

W kilku przypadkach zakres planowanych zadań wyraźnie zwiększono: na drodze S5 dodano odcinek Białe Błota (Bydgoszcz) – Gniezno, na drodze S7 połączenie obwodnicy południowej Gdańska z obwodnicą Elbląga, na drodze S8 odcinek od obwodnic Wyszkowa do Zambrowa i na drodze S19 zgodnie z planem zbudowany będzie cały odcinek z Lublina do Rzeszowa - 160 km kosztem 6,857 mld – zamiast tylko zachodniej obwodnicy Lublina i fragmentu obwodnicy Rzeszowa.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 rząd zamierza kontynuować budowę dróg szybkiego ruchu po to, by zbudować spójną sieć drogową. Przyjęcie załącznika nr 5, zawierającego „Listę inwestycji finansowanych z nowej perspektywy budżetowej, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót zostaną uruchomione w 2013 r.” umożliwiło GDDKiA ogłaszanie kolejnych przetargów, ale zgodnie z brzmieniem tytułu rozporządzenia, od 1 stycznia 2014 r. nie ma już takiej możliwości. Dlatego załącznik będzie zgodnie z tą propozycją wykazem inwestycji, na które przetargi są uruchamiane „od 2013 roku”, a nie „w 2013 roku”. Dzięki temu GDDKiA będzie uprawniona do ogłaszania kolejnych postępowań. Pozwoli to – czytamy w uzasadnieniu projektu – zachować płynność w procesie inwestycyjnym, wyeliminuje ryzyko przestoju w branży budowlano-drogowej i wpłynie na wcześniejszy napływ refundacji z UE.

MIR informuje, że dodane do załącznika odcinki uzupełnią sieć dróg ekspresowych i autostrad tak by powstały całe ciągi pomiędzy największymi miastami i ośrodkami gospodarczymi. Jednocześnie przypomina, że dodane odcinki stanowią tylko część zadań do realizacji w latach 2014-2020. Wszystkie zadania planowane na ten okres zostaną ujęte w nowym programie drogowym, który powstanie po przyjęciu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S3 Utrudnienia na drodze S5 Jak dojadę - Bolków Jak dojadę - Legnica