1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Opłaty na drogach w Polsce: Ekspresowe i autostrady pod zarządem GDDKIA bezpłatne

Opłaty na drogach w Polsce: Ekspresowe i autostrady pod zarządem GDDKIA bezpłatne

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-08-16
Opłaty na drogach w Polsce: Ekspresowe i autostrady pod zarządem GDDKIA bezpłatne
Drogi ekspresowe w Polsce są bezpłatne dla pojazdów lekkich, od 1 lipca br. również państwowe autostrady. Zdjęcia: GDDKIA
Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce to obecnie ponad 4,9 tys. km. W tym około 1811 km stanowią autostrady a ponad 3141 km drogi ekspresowe. Drogi ekspresowe są bezpłatne dla pojazdów lekkich (do 3,5 tony). Po zniesieniu opłat na autostradach zarządzanych przez GDDKiA czyli A2 Konin - Styków i A4 Wrocław – Sośnica (Gliwice) kierowcy takich aut stają na punktach poboru opłat tylko koncesyjnych odcinkach autostrad A1 Gdańsk – Toruń, A2 Świecko – Konin i A4 Katowice - Kraków. Ile zapłacimy za przejazd autostradami w Polsce? Sprawdzamy również czym różni się droga ekspresowa od autostrady oraz jakie są dozwolone prędkości.

Spis treści:

Opłaty za autostrady w Polsce

Mapa autostrad w Polsce - odcinki płatne i bezpłatne

Opłaty za przejazd A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin

Opłaty na A4 Katowice - Kraków

Opłaty za przejazd autostradą A1 Toruń - Gdańsk

Drogi ekspresowe i autostrady - czym się różnią?

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach ekspresowych i autostradach w Polsce?

 

Opłaty za autostrady w Polsce

Korzystanie z większości dróg szybkiego ruchu w Polsce jest bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotyczy to wszystkich dróg ekspresowych i dużej części autostrad.

Obecnie kierowcy pojazdów osobowych i ciężarowych płacą za przejazd na koncesyjnych odcinkach autostrad (A1 Rusocin - Nowa Wieś, A2 Konin - Świecko oraz A4 Kraków - Katowice). Pozostałe odcinki autostrad są bezpłatne dla samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Kierowcy pojazdów o masie do 3,5 tony nie płacą za korzystanie z dróg ekspresowych, a pojazdy o wyższej masie ponoszą opłaty w systemie e-toll, jeśli taki na danym odcinku drogi ekspresowej obowiązuje.

Przypominamy, że od 1 lipca br. kierowcy pojazdów lekkich nie muszą już płacić za przejazd po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Zwolnienie z opłat dotyczy odcinków A2 Konin - Stryków (99 km) i A4 Wrocław - Sośnica (162 km).

Bez opłat na A4 Wrocław - Gliwice i A2 Konin – Łódź

- Nowe zasady są efektem wejścia w życie ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy z 26 maja przewidują też, że nie będzie można wprowadzić opłat na już dotychczas darmowych odcinkach autostrad, a także na odcinkach, które obecnie są w realizacji – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Mapa autostrad w Polsce - odcinki płatne i bezpłatne

Mapa sieci autostrad w POlsce - odcinki koncesyjne, płatne i bezpłatne

Opłaty za przejazd A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin

Ile zapłaci kierowca samochodu osobowego za przejazd autostradą A2 od granicy z Niemcami do stolicy?

Opłaty za przejazd autostradą A2 Świecko - Warszawa

Od marca 2023 roku po raz kolejny, wzrosły opłaty za odcinek A2 Nowy Tomyśl – Konin. Sprawdzamy ile płacimy teraz na A2 Świecko – Warszawa.

Kolejna podwyżka opłat na autostradach. Znowu drożej na A2 Nowy Tomyśl – Konin

Aktualne opłaty za przejazd autostradą A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin

Cennik opłat za przejazd koncesyjnym odc. autostrady A2. Źródło: AWSA

Opłaty na autostradzie A4 Katowice - Kraków

W 2023 roku zaszło dużo zmian w opłatach za przejazd autostradą A4. W kwietniu koncesjonariusz A4 Katowice – Kraków podniósł opłaty, ale od lipca zwolniono kierowców z opłat na państwowym odcinku A4 Wrocław – Gliwice. Oto ile kosztuje obecnie przejazd autostradą A4.

Ile kosztuje obecnie przejazd autostradą A4? Gdzie płatne odcinki autostrady A4

Od 3 kwietnia br.2023 r. wzrosły opłaty za przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków. Za przejazd całym odcinkiem płacimy 30 zł. Nowy cennik na autostradzie nie obowiązuje przy płatnościach automatycznych. Kierowcy korzystający z tych form opłat zapłacą na każdym z dwóch placów poboru 13 zł, czyli o 2 zł mniej, niż ci kierowcy, którzy pozostaną przy płatnościach tradycyjnych.

Drożej na A4 Katowice – Kraków. Kto wybierze płatności automatyczne zapłaci mniej

Opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice - Kraków

 

Aktualne stawki opłat na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Żródło: SAM SA

 

Opłaty za przejazd autostradą A1 Toruń - Gdańsk

Dla aut osobowych płatny jest jedynie 152-km odcinek autostrady A1 od Rusocina do Torunia, popularnie nazywany A1 Gdańsk - Toruń. Odcinek został wybudowany i jest teraz zarządzany przez koncesjonariusza – Gdańsk Transport Company. Zdarza się, że czasami kierowcy zwalniani sa z opłat. Dzieje się tak w wakacyjne weekendy, gdy obłożenie ruchem jest olbrzymie i tworzą się korki.

Aktualne stawki za przejazd autostradą A1 Toruń - Gdańsk

Opłaty za przejazd autostradą A1 Toruń - Gdańsk

Źródo: GTC

 

Drogi ekspresowe i autostrady - czym się różnią?

Dla większości kierowców autostrada nie różni się od drogi ekspresowej. Obie drogi mają po dwie jezdnie, co najmniej dwa pasy ruchu, można na nie wjechać poprzez węzły, a różnią się kolorem drogowskazów. Użytkownicy pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony podkreślą możliwość rozwinięcia wyższej prędkości maksymalnej na autostradzie. Różnic jest jednak więcej.

Na początek parametry techniczne. Szczegóły dotyczące projektowania dróg, nie tylko krajowych, precyzują rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać autostrady płatne.

Autostrada jest drogą o najwyższych parametrach technicznych. Zasadniczo jest dwujezdniowa i wjazd na nią jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem węzłów, rozlokowanych w odstępach nie mniejszych niż 15 km. Jedynie w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast odstęp między węzłami może być nie mniejszy niż 5 km. Jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe to uzasadniają, dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy nie mniejsze niż 5 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast - nie mniejsze niż 3 km. O ile autostrada powinna mieć powiązania z drogami klasy G (główna) i drogami wyższych klas to dla dróg ekspresowych wyjątkowo dopuszcza się również powiązania z drogami klasy Z (zbiorcze). Odstępy między węzłami na drogach ekspresowych lub skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a w terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta - nie mniejsze niż 3 km. Tak jak w przypadku autostrad dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 1,5 km.

Rozporządzenie jednoznacznie określa, że autostrada nie może być drogą jednojezdniową. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku dróg ekspresowych, i to wyłącznie poza terenem zabudowy, których realizację podzielono na etapy. Droga ekspresowa może też mieć przekrój 2+1 (naprzemiennie dwa i jeden pas ruchu w danym kierunku), ale tylko poza terenem zabudowy i również przy etapowaniu inwestycji. Przykładem takich jednojezdniowych dróg ekspresowych są odcinki S22 Elbląg - Grzechotki (granica państwa), S19 w okolicy Rzeszowa i Kocka (w realizacji jest rozbudowa o drugą jezdnię) oraz fragment S1 prowadzący do granicy ze Słowacją.

Droga ekspresowa S22Droga ekspresowa S22 Elbląg - Grzechotki. Zdjęcia: GDDKIA

Liczba pasów ruchu wynika z prognozowanego natężenia ruchu w perspektywie 30-40 lat po wybudowaniu drogi. Warto przypomnieć, że na autostradzie pas ruchu ma szerokość 3,75 m, czyli może być o 25 cm szerszy niż na drodze ekspresowej. Na trzyjezdniowych odcinkach autostrad, które obecnie powstają, wszystkie pasy będą miały po 3,75 m, a rezerwa przewidziana pod ewentualną dobudowę kolejnego pasa ruchu również przewiduje jego pełną szerokość. Wyjątkiem jest poszerzony o trzeci pas ruchu odcinek autostrady A2 na wysokości Poznania, gdzie za sprawą poprzednio obowiązujących przepisów zachowano węższą rezerwę. Po zrealizowanej w ubiegłym roku, przez Autostradę Wielkopolską, przebudowie pasy ruchy mają 3,5 m szerokości. Taką samą szerokość będą miały również pasy ruchu na planowanym do przebudowy odcinku A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.Autostrada A2 Łódź - warszawa, okolice Pruszkowa

Autostrada A2 Łódź - warszawa, okolice Pruszkowa. Zdjęcia: GDDKIA

Autostrada ma też o pół metra szerszy pas awaryjny i pobocze gruntowe niż droga ekspresowa (odpowiednio 3 m - 1,25 m oraz 2,50 m - 0,75 m). Pod budowę autostrady potrzebujemy minimum 60, lub gdy mają być trzy pasy ruchu, 70 metrów pasa drogowego. Dla ekspresówek będzie to odpowiednio o 20 metrów mniej.

Skrzyżowanie autostrady z inną autostradą, drogą ekspresową lub klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) możliwe jest tylko na węźle drogowym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się węzeł na skrzyżowaniu z drogą klasy G. W przypadku dróg ekspresowych jest podobnie, ale dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach jednopoziomowe skrzyżowanie skanalizowane na przecięciu z drogą klasy GP. Dla drogi klasy G może to być węzeł lub skrzyżowanie skanalizowane, a dla przecięcia z drogą klasy Z dopuszcza się wyjątkowo skrzyżowania na prawe skręty.

Kierowca jadący autostradą lub drogą ekspresową nie dostrzeże różnic w kwestii rozwiązań technicznych odpowiadających za bezpieczeństwo poruszania się po drodze. Na drogach obu klas stosowane są takie same bariery, ogrodzenie trasy, przejścia dla zwierząt. Jedynie na płatnych odcinkach autostrad zauważy urządzenia łączności alarmowej.

 

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach ekspresowych i autostradach w Polsce?

Na autostradzie kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony mogą rozwinąć prędkość maksymalną 140 km/h. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej 120 km/h, a na jednojezdniowej esce 100 km/h. Dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony (poza niektórymi autokarami) nie ma żadnej różnicy, zarówno na autostradzie jak i na drodze ekspresowej mogą maksymalnie rozpędzić się do 80 km/h. Jedynie wspomniane autokary, ale tylko ze specjalnym wyposażeniem technicznym, mogą rozpędzić się do 100 km/h. Każdego kierowcę obowiązuje ruch prawostronny i utrzymanie odstępu pomiędzy pojazdami.

Pomiar prędkości na autostradach

Coraz więcej miejsc pomiarów prędkości na autostradach w Polsce. Zdjęcia: GDDKIA

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A1 Utrudnienia na autostradzie A2