1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Bielsko-Biała - mapa samochodowa

BIELSKO-BIAŁA - MAPA SAMOCHODOWA

BIELSKO-BIAŁA - NA MAPIE

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała to miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w południowej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Bielsko-Biała była siedzibą władz województwa bielskiego). Leży na Pogórzu Śląskim, u podnóży Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad Białą (prawy dopływ Wisły). Bielsko-Biała liczy 173 tys. mieszkańców a jej powierzchnia zajmuje 124,5 km kw. Sieć drogową miasta Bielsko-Biała tworzą drogi ekspresowej S1 i S69, drogi krajowe nr 1 i 52 oraz droga wojewódzka nr 942.
Bielsko-Biała

Jeszcze w połowie XX w. Bielsko-Biała podzielona była na dwie części – Bielsko i Białą. Do połączenia obu osad doszło 1 stycznia 1951 roku. Założenie Bielska datuje się na XIII w. Rozwijało się jako osada targowa, położona przy głównych drogach. Biała (zwana też Białą Krakowską) została założona ok. 1564 r. jako osada tkaczy a prawa miejskie uzyskała ponad 400 lat później od sąsiadki – w 1723 r. Z racji rozbieżności w powstaniu obu miast, stanowią one dwa odrębne zespoły zabytkowej zabudowy. W Bielsku znajdziemy zabytki z XV w. (gotycki kościół św. Mikołaja) czy początku XVII w. (parafia św. Trójcy) natomiast w Białej dominują budowle XVIII- i XIX-wieczne.

Atrakcją turystyczną miasta jest jego ukształtowanie powierzchni. Przez tereny wchodzące w skład Bielska-Białej biegnie aż 9 szlaków narciarskich (6 w Beskidzie Śląskim i 3 w Beskidzie Małym) o długości 59,3 km. Dotarcie w góry umożliwia również wybudowana w 1953 r., gruntownie zmodernizowana na przełomie lat 1993/94, jedna z najnowocześniejszych kolei linowych w Polsce, która w swoich gondolach wwozi turystów z Olszówki na wysokość 960 m n.p.m. tuż pod szczytem Szyndzielni.

Drogi w Bielsku-Białej

Dwie główne drogi Bielska-Białej to drogi ekspresowe – S1 i S69. S1 biegnie w kierunku miasta od zachodu, od Cieszyna. Na północnym-zachodzie Bielska-Białej, na węźle Komorowice, spotyka drogę ekspresową nr S69, która w tym miejscu zaczyna swój bieg (S1 przechodzi tutaj w krajową 1-kę i odbija na północ). S69 biegnie północno-wschodnią obwodnicą miasta – 12-kilometrowym odcinkiem drogi, oddanym do użytku w październiku 2011 r. Obwodnica kończy się na węźle Mikuszowice na południu miasta. Tam urywa się także bieg S69, która docelowo ma mieć 48 km długości i kończyć się na polsko-czeskiej granicy w Zwardoniu. Obecnie trwa budowa ostatniego odcinka drogi w okolicach Żywca.

Na węźle Komorowice startuje na północ droga krajowa nr 1 – jedna z głównych tras w Polsce o przebiegu południkowym. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Jej aktualna długość to 231 km, jednak wraz z powstawaniem kolejnych odcinków autostrady A1 jej długość się zmniejsza a obowiązki „starej” 1-ki przejmuje droga nr 91. Kontynuacja przebiegu drogi ekspresowej S1 ma nastąpić na północnym-wschodzie miasta (ma odbijać od obwodnicy w kierunku konurbacji górnośląskiej), jednak na razie inwestycja ta pozostaje w stadium planów i projektów.

Na wschodnich rogatkach Bielska-Białej, na węźle Bielsko-Biała Lipnik, odbijając na wschód od drogi ekspresowej S69 swój bieg zaczyna droga krajowa nr 52. Nieco dalej droga opuszcza miasto ul. Krakowską, kierując się na wschód. DK52 ma 74 km długości, wiedzie przez Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Bielsko-Biała posiada także obwodnicę śródmiejską, długości 7 km, biegnącą zachodnimi obrzeżami miasta po dwujezdniowej drodze, obiegającą centralne dzielnice miasta. Droga łączy ekspresową S1 i węzeł Mikuszowice, gdzie wraz z ekspresową S69-ką domyka pierścień wokół miasta.

W granicach Bielska-Białej biegnie tylko jedna droga wojewódzka. Jest to 41-kilometrowa DW942, wiodąca przez centrum Bielska-Białej od węzła Komorowice (na styku z S1, S69 i DK1). Droga biegnie na południe ulicami Warszawską, 3 Maja, Partyzantów i Bystrzańską opuszcza miasto, kierując się do miejscowości Wisła.

BIELSKO-BIAŁA - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Bielsko-Biała. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Bielsko-Biała. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
BIELSKO-BIAŁA - aktualna mapa dróg

BIELSKO-BIAŁA - WAŻNE MIEJSCA NA DRODZE

W miejscowości Bielsko-Biała znaleziono obiekty:

BIELSKO-BIAŁA - GŁÓWNE DROGI I ULICE

BIELSKO-BIAŁA - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Bielsko-Biała

BIELSKO-BIAŁA - JAK DOJADĘ

BIELSKO-BIAŁA - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL