1. Strona główna
 2. obwodnica Torunia

Obwodnica Torunia

 1. conadrogach.pl
 2. opracowanie własne
 3. 2015-11-08
Obwodnica Torunia
Autostradowa obwodnica Torunia w ciągu A1. Zdjęcia: GDDKiA
Toruń znajduje się na trasie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (tzw. VI korytarz TINA), biegnącego z Gdańska do Cieszyna i dalej przez Słowację i Czechy na Bałkany. W korytarzu tym biegnie przechodząca przez miasto droga krajowa nr 91 (dawna DK nr 1) oraz autostrada A1 okalająca Toruń od strony wschodniej. Od południa miasto ominiemy droga ekspresową S10. Oba obejścia miasta mają jednak swoje wady - S10 jest drogą jednospasową, zaś A1 jest na tym odcinku drogą płatną.

Południowa obwodnica Torunia - droga ekspresowa S10

Wybudowana w latach 2004-2005 droga ekspresowa S10 na odcinku pomiędzy węzłami Mała Nieszawka i Czerniewice (Toruń Południe) pozwala dziś od południa ominąć Toruń i dotrzeć do autostrady A1. Niestety, mająca nieco ponad 11 kilometrów długości południowa obwodnica Torunia jest drogą jednojezdniową (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) i ruch nią nie zawsze jest płynny.

Południowa obwodnica Torunia w ciągu drogi ekspresowej S10

Południowa obwodnica Torunia w ciągu drogi ekspresowej S10. Zdjęcia: GDDKiA

W planach GDDKiA cała droga ekspresowa S10 w województwie kujawsko-pomorskim ma mieć jednak dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu wykonano dotychczas Studium Korytarzowe. Pod koniec października 2015 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Przetarg dotyczy odcinka S10 łączącego Bydgoszcz i Toruń. Trasa będzie kontynuacją odcinka drogi S10 będącej obwodnicą Torunia. Wybrany w przetargu wykonawca zajmie się opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie "Projektuj i Buduj". GDDKiA zakłada, że opracowanie STEŚ i uzyskanie Decyzji Środowiskowej nastąpi w drugim kwartale 2017 roku. Dwa lata później w 2019 r. uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID) pozwoli rozpocząć prace budowlane.

Obecna południowa obwodnica Torunia w ramach ekspresowej "dziesiątki" jest "dostępna" poprzez dwa węzły drogowe:

 • Mała Nieszawka - skrzyżowanie z DK15 (kierunek Inowrocław);
 • Czerniewice (Toruń Południe) - skrzyżowanie z autostradą A1 (kierunek Gdańsk, Łódź).


Wschodnia obwodnica Torunia - autostrada A1

Jedyna w Polsce południkowo zorientowana autostrada nie jest jeszcze wprawdzie w pełni przejezdna, ale oddany do użytku pod koniec 2011 roku 62,5-kilometrowy fragment z Nowych Marz do Torunia (węzeł Czerniewice/Toruń Południe) pozwala od wschodniej strony ominąć Toruń. Warto dodać, że na mierzącym prawie 10 km odcinku A1 Czerniewice-Lubicz Dolny autostrada pokrywa się z drogą ekspresową S10. Obwodnica Torunia, jak i cały północny odcinek autostrady A1 pozwalają dziś dużo szybciej dotrzeć do wschodniego wybrzeża Polski, co ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Wschodnia obwodnica Torunia w ciągu autostrady A1

Wschodnia obwodnica Torunia w ciągu autostrady A1. Zdjęcia: GDDKiA

Niestety autostrada A1 z punktu widzenia lokalnego ma mniejsze znaczenie. Wynika to z tego, że na wysokości Torunia trasa ta jest płatna. Za przejazd 16,5-kilometrową obwodnicą Torunia zapłacimy dziś 3,20 zł. Jednorazowo może i niewiele, ale dla mieszkańców Torunia i najbliższych okolic, którzy mieliby codziennie pokonywać tę obwodnicę, w skali miesiąca robi się już znaczna suma.

Zjazd i wjazd ze wschodniej obwodnicy Torunia jest możliwy poprzez trzy węzły drogowe:

 • Czerniewice (Toruń Południe) - skrzyżowanie z drogą S10 (kierunek Bydgoszcz);
 • Lubicz (Toruń Wschód) - skrzyżowanie z DK80 (kierunek Toruń, Bydgoszcz) i DK10 (kierunek Lipno, Sierpc, Płońsk);
 • Turzno (Toruń Północ) - skrzyżowanie z DK96 (kierunek Brodnica).

 

Obwodnice Torunia

Obwodnice Torunia. Mapa: GDDKiA


Północna obwodnica Torunia: droga Turzno - Ostaszewo

Północne obejście Torunia jest drogą, która wciąż znajduje się na etapie planowania. Przygotowania do jej budowy rozpoczęły się w 2008 roku, a prace ziemne miały ruszyć początkowo w 2011 roku, jednak termin przesunięto na 2014 rok. Wciąż nie uzyskano decyzji środowiskowej ani tym bardziej zezwolenia na realizację zadania. Przyczyną są rozbieżności dotyczące przebiegu tej drogi i połączenia jej z istniejącą siecią dróg.

Według założeń północna obwodnica Torunia miała połączyć drogę krajową nr 91 w Ostaszewie z autostradą A1 na węźle Turzno i drogą krajową nr 15 poprzez oddany do użytku w 2014 roku łącznik (DK96).


Obwodnice miejskie Torunia

Największy wpływ na komfort poruszania się po mieście mają główne arterie drogowe przecinające miasto, które obsługują również ruch tranzytowy. Najważniejsze trasy tego układu to:

 • nowy most drogowy przez Wisłę w Toruniu (oddany do użytku 9 grudnia 2013 r.) wraz z Trasą Wschodnią i nowym przebiegiem przez miasto drogi krajowej nr 91 (dawna DK nr 1) oraz przebudową ul. Łódzkiej

 • Trasa Średnicowa Północna, wytyczona od ul. Olsztyńskiej przecina Wschodnią, Grudziądzką, Chełmińską, Okrężną do Szosy Bydgoskiej

 • Trasa Staromostowa, wytyczona od drogi ekspresowej nr 10 (tzw. Węzeł Kluczyki) przecina Trasę Średnicową Podgórza, plac Armii Krajowej, most im. Józefa Piłsudskiego, plac Rapackiego, plac Niepodległości, wchodzi w Chełmińską i dalej przecina Trasę Średnicową Północną, Polną i biegnie dalej aż do granic miasta

Dodatkowo ważną rolę pełnią również: Szosa Lubicka - łącząca miasto z toruńskim węzłem autostrady A1; ul. Olsztyńska; ul. Skłodowskiej-Curie; ul. Żółkiewskiego i Kościuszki; ul. Grudziądzka; plac bpa Chrapka; ul. Chełmińska; ul. Kraszewskiego – plac Hoffmanna – Broniewskiego; ul. Polną i Równinna; ul. Okrężna; a na lewobrzeżu: ul. Łódzka; ul. Andersa (mała obwodnica południowa miasta) oraz fragment okalającej Toruń od południa drogi ekspresowej S10.

Trasa Średnicowa Północna

Droga ta, omijająca od północnej strony ścisłe centrum Torunia, pozwoli poprawić płynność i przepustowość układu komunikacyjnego miasta. W przyszłości, po wybudowaniu wszystkich odcinków, połączy osiedla położone na wschodnich i zachodnich krańcach Torunia.

Trasa Średnicowa w Toruniu - obwodnica miejska

Trasa Średnicowa Północna w Toruniu. Zdjęcia: MZD Toruń

Etap I
Budowa pierwszego odcinka Trasy Średnicowej Północnej ruszyła w 2013 roku, a do użytku została oddana 30 maja 2014 roku. Wykonawcą była firma Skanska (umowa podpisana w styczniu 2013). Inwestycja kosztowała 35,5 mln zł, z czego ponad 20 mln zł otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

I etap Trasy ma nieco ponad 1,4 km długości i połączył ul. Grudziądzką (skrzyżowanie z DK91, kierunek Chełmno) z Szosą Chełmińską (skrzyżowanie z DW 553), czyli Chełmińskie Przedmieście z osiedlem Mokre. Jest drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań. Poza tym na całym odcinku powstały chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Etap II
Budowa drugiego etapu Trasy Średnicowej Północnej również realizowała firma Skanska. Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2014 roku, a zadanie ukończono w październiku 2015 roku. Drugi odcinek Trasy kosztował ponad 107,6 mln zł, a dofinansowanie wyniosło nieco ponad 30,3 mln zł.

II etap Trasy Średnicowej Północnej mierzy nieco ponad 3 km i połączyć ul. Grudziądzką z tzw. trasą mostową w osi ul. Wschodniej i M. Skłodowskiej-Curie. Tym samym znacznie szybciej mieszkańcy Torunia dotrą od osiedla Mokre do osiedla Rubinkowo. Droga ta jest drogą główną ruchu przyspieszonego z dwupasmową jezdnią (miejscami dwoma jezdniami). W ramach inwestycji powstało ok. 4 km chodników i ponad 3,5 km dróg dla rowerzystów.

Kolejne etapy
To jednak nie koniec budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu. Trzeci odcinek tej drogi znajduje się na etapie prac projektowych. Wydłuży on TŚP w kierunku zachodnim do ul. Szosa Okrężna (osiedle św. Klemensa) i jest przewidziany do realizacji w okresie 2014-2020.

W docelowym kształcie Trasa Średnicowa Północna połączy Szosę Bydgoską (DK80, wylot z miasta na Bydgoszcz) z Szosą Lubicką (DK80, połączenie z autostradą A1), tym samym będzie stanowić alternatywę dla dróg krajowych (DK15, DK80 i DK91), które przecinają Toruń w kierunku wschód-zachód.

 

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Torunia":

autostrada droga ekspresowa A1 S10 Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) kujawsko-pomorskie
A1 Częstochowa - Pyrzowice A1 Gdańsk - Toruń A1 Łódź - Częstochowa Mapa autostrada A1 obwodnica Częstochowy obwodnica Łodzi remont i utrudnienia na A1 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej OAW obwodnica Bydgoszczy obwodnica Kobylanki obwodnica Wałcza S10 Szczecin - Piła S10 Toruń - Bydgoszcz Opłaty na A1 Rozbudowa A1 Toruń - Włocławek obwodnica Brodnicy obwodnica Inowrocławia S5 Gniezno - Bydgoszcz - A1 Grudziądz S5 Grudziądz - Ostróda
POPULARNE W CONADROGACH.PL