Zielone światło dla 575 km dróg ekspresowych i autostrad

Rząd zaakceptował zmiany w załączniku nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Oznacza to, że do listy priorytetowych inwestycji dopisano kolejne odcinki dróg ekspresowych S3, S5, S7, S8, S19, S61 i autostrady A1, których realizacja dofinansowana będzie z funduszy UE na lata 2014-2020. Łącznie będzie to około 575 km nowych dróg.

Na posiedzeniu 4 marca 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. i zawiera listę priorytetowych do realizacji zadań drogowych. Dodanie kolejnych inwestycji do listy w załączniku nr 5 oznacza uzupełnienie brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, tak aby powstały połączenia między największymi ośrodkami gospodarczymi w kraju. Decyzja rządu pozwala uruchomić postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót na kolejnych odcinkach o długości ok. 575 km.


Do listy dołączono następujące inwestycje:

  •    autostrada A1 odcinek Pyrzowice - koniec Obwodnicy Częstochowy (budowa 2014-2017),

  •    droga ekspresowa S3 Legnica - Bolków (budowa 2015-2018),

  •    droga ekspresowa S5 Wrocław - Bydgoszcz, odcinek Białe Błota - Mielno, Wronczyn - Radomicko (budowa 2014-2017),

  •    droga ekspresowa S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz (budowa 2016-2018),

  •    droga ekspresowa S7 Warszawa - Gdańsk, odcinek koniec południowej obwodnicy Gdańska - początek  obwodnicy Elbląga, Napierki - Płońsk (budowa 2014-2017),

  •    droga ekspresowa S8 Radziejowice - Białystok, koniec obwodnicy Wyszkowa - Zambrów (bez obwodnicy  Ostrowi Mazowieckiej) (budowa 2014-2017),

  •    droga ekspresowa S19 Lublin - Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Lublina - Sokołów Małopolski Północ (budowa 2014 -2017),

  •    droga ekspresowa S61 obwodnica Augustowa - granica państwa (budowa 2015-2020).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: