1. Strona główna
 2. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2015-10-01
Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego
Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego jest częścią drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Zdjęcia: GDDKIA
Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego to odcinek drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Od 2021 roku nowa trasa (początkowo jednojezdniowa) omija miasto od wschodniej strony. W sierpniu 2023 r. zakończyła się dobudowa drugiej jezdni obwodnicy i stała się ona częścią drogi ekspresowej S17.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego przebiega po wschodniej stronie miasta. Inwestycja zlokalizowana na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia i Jeziernia, położonych w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie.

Połączenia drogi ekspresowej S17 z istniejącym układem drogowym umożliwiają węzły: „Tomaszów - Północ”, „Tomaszów -Południe” oraz skrzyżowania na początku i na końcu S17. W ramach inwestycji powstała estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe.

Przetarg na wybór wykonawcy prac ogłoszono we wrześniu 2015 roku. Umowę na realizację obwodnicy o długości ok. 9,6 km, w systemie projektuj i buduj podpisano w listopadzie 2017 r. Wykonawcą inwestycji, była firma Mota-Engil Central Europe. W pierwotnym projekcie miała to być droga jednojezdniowa z obiektami inżynierskimi przechodzącymi nad trasą dostosowanymi do docelowych dwóch jezdni. Po zmianach i podpisaniu aneksu do umowy powstała droga w układzie docelowym z dwoma jezdniami. Gotową trasę oddano do ruchu na koniec sierpnia 2023 r.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Zdjęcia: GDDKIA

Kalendarium realizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17

 

 • 18 października 2007 r. - złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 • 26 marca 2008 r. -  Minister Środowiska wydał postanowienie, uzgodnił przedsięwzięcie i wydał warunki dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • 30 maja 2008 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 • 8 września 2008 r. - wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 
 • 30 kwietnia 2009 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 
 • 9 marca 2010 r. - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz ze wnioskiem o  ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 
 • 16 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 
 • 18 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 • 23 września 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki 
 • 23 grudnia 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę 
 • 30 września 2015 r. - przetarg na wyłonienie wykonawcy 
 • 17 listopada 2017 r. - podpisanie umowy na realizację inwestycji (wykonawca: Mota-Engil Central Europe) 
 • 16 marca 2019 r. - rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego 
 • 23 września 2020 r. - podpisanie aneksu do umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którego przedmiotem było zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni. Wartość zamówienia uzupełniającego to ok. 74 mln zł 
 • 8 października 2021 r. - uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Rozpoczęcie prac przy budowie drugiej jezdni 
 • 29 listopada 2021 r. - udostępnienie kierowcom lewej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu
 • 31 sierpnia 2023 r. – zakończenie budowy prawej jezdni obwodnicy
Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Tomaszowa Lubelskiego":

droga ekspresowa S17 Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie) lubelskie
obwodnica Garwolina obwodnica Kołbieli obwodnica Lublina obwodnica Warszawy S17 Lublin - Piaski - Hrebenne S17 Lublin - Puławy S17 Lublin - Warszawa A2 Warszawa - Terespol obwodnica Hrubieszowa obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej obwodnica Puław S12 Lublin - Dorohusk S12 Radom - Puławy S19 Lublin - Białystok S19 Lublin Rzeszów
POPULARNE W CONADROGACH.PL