1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Rozbudowa A4, S52 – Północna Obwodnica Krakowa, nowa Zakopianka. Jakie jeszcze drogi powstaną w Małopolsce?

Rozbudowa A4, S52 – Północna Obwodnica Krakowa, nowa Zakopianka. Jakie jeszcze drogi powstaną w Małopolsce?

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2022-01-21
Rozbudowa A4, S52 – Północna Obwodnica Krakowa, nowa Zakopianka. Jakie jeszcze drogi powstaną w Małopolsce?
Zakopianka, nowe odcinki drogi S7, rozbudowa autostrady A4 i nowe obwodnice w tym północna Krakowa - to małopolskie inwestycje na które czekają kierowcy. Zdjęcia: GDDKIA
W 2021 roku w Małopolsce przybyło ponad 22 km dróg dwujezdniowych za sprawą ukończenia drogi ekspresowej S7 na odcinku Szczepanowice - Widoma, oddania drugiej jezdni Zakopianki na odcinku S7 Lubień - Naprawa oraz dwóch jezdni DK94 od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów. Obecnie trwa budowa 57,8 km dróg ekspresowych S7 i S52 - Północna Obwodnica Krakowa. Przygotowywana jest rozbudowa autostrady A4 na obwodnicy Krakowa i realizacja dwujezdniowej trasy DK75 Brzesko – Nowy Sącz. Jakie jeszcze nowe drogi powstają w Małopolsce?

Oprócz dróg ekspresowych S7 i S52 w woj. małopolskim w trakcie realizacji 28,3 km dróg dwujezdniowych:

 • DK47 Rdzawka - Nowy Targ,
 • obwodnica Oświęcimia DK44 powstająca w ramach większego zadania, S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej
 • obwodnica Brzeska w ciągu DK75 tzw. II część łącznika z autostradą A4.

Te dwie ostatnie inwestycje czekają na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez wojewodę, dzięki czemu w 2022 r. rozpoczną się budowy. Koszt tych inwestycji wyniesie łącznie ok. 1,5 mld zł.

Koszt budowanych dróg ekspresowych S7 i S52 Północnej Obwodnicy Krakowa wyniesie ponad 2,8 mld zł.

W 2021 roku drogowcy zawaarli umowy na:

 • projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice,
 • kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków,
 • zaprojektowanie i rozbudowę DK94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice,
 • budowę obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza, w ciągu DK28,
 • opracowanie studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7, na odcinku Rabka - Chyżne
 • dokumentację dla rozbudowy węzła A4 Kraków Południe,
 • kompleksową dokumentację projektową obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu DK28,
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku na DK7
 • przebudowę skrzyżowania DK44 z ulicami Krakowską w Skawinie i Skotnicką w Krakowie na rondo, w Skawinie,
 • budowę mostu granicznego na potoku Jeleśnia, pomiędzy miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji).

Koszt tych zadań wynosi łącznie ponad 1,8 mld zł.

W 2021 r. przybyło ponad 425 km nowych tras. Mapa z nowymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych


Nowe drogi ekspresowe i obwodnice oddane do ruchu w 2021 roku

Nowe drogi ekspresowe i obwodnice oddane do ruchu w 2021 roku. Mapa: GDDKIADwujezdniowa obwodnica Oświęcimia

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, w lipca 2020 r. rozpoczęło się projektowanie dwujezdniowej drogi o długości ponad 9 km, z trzema mostami: na Wiśle, Sole i Młynówce.

Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należało ująć na kolejnych etapach przygotowania i później realizacji inwestycji. W maju 2021 r. złożony został wniosek do wojewody o wydanie decyzji ZRID. W styczniu br. ogłoszono informację o konsultacjach dla społeczeństwa.

Cztery lata na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia

Obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44 powstanie przy okazji budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-BiałaObwodnica Oświęcimia w ciągu DK44 powstanie przy okazji budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Mapa: GDDKIA

Obecnie trwa budowa 57,8 km dróg ekspresowych S7 i S52 - Północna Obwodnica Krakowa. Przygotowywana jest rozbudowa autostrady A4 na obwodnicy Krakowa i realizacja dwujezdniowej trasy DK75 Brzesko – Nowy Sącz. Jakie jeszcze nowe drogi powstają w Małopolsce?

S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta

13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację tej inwestycji. W lipcu 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID.

S52 Północna Obwodnica Krakowa. Zima pozwala na budowę

Budowa drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa

Budowa drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa. Zdjecia: styczeń 2022 r. GDDKIA

S52 Północna Obwodnica Krakowa (POK) będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa

Ponad 55-kilometrowa droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

 • S7 Moczydło - Miechów,
 • S7 Miechów - Szczepanowice, 
 • S7 Szczepanowice - Widoma
 • S7 Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).


Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która stanowi Północną Obwodnicą Krakowa.

Umowa na kontynuację projektowania i budowę 18,7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów podpisana została z firmą Intercor 16 kwietnia 2020 r. Budowa rozpoczęła się pod koniec lipca 2020 r. Zaawansowanie robót drogowych i mostowych na koniec 2021 r. wynosiło 43 proc.

Umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisano z konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) w lutym 2021 r. Wykonawca przygotował projekt i 8 grudnia 2021 r. złożył wniosek do wojewody o wydanie decyzji ZRiD.

W 2022 r. wystartuje budowa ostatniego odcinka S7 na trasie Kraków - Warszawa

8 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na projekt i budowę S7 Szczepanowice - Widoma z firmą Mota-Engil Central Europe. Pierwsza łopata wbita została 11 września 2019 r. Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma ma 13,1 km długości, dwie jezdnie, każda ma po dwa pasy ruchu z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Powstały dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) i Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Budowa zakończyła się i ten odcinek jako pierwszy z odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa został oddany do użytku 4 października 2021 r.

S7 Szczepanowice – Widoma – są pierwsze kilometry ekspresówki na północ od Krakowa

Nowa droga ekspresowa S7 Szczepanowice - Widoma

Nowa droga ekspresowa S7 Szczepanowice - Widoma. Zdjecia: GDDKIA

Zezwolenie na realizację odcinka Widoma - Kraków Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA 20 lipca 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac, 4 grudnia 2020 r. doszło do zerwania umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini). W grudniu 2020 r. ruszył nowy przetarg na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku. Umowa z nowym wykonawcą, konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź podpisana została 15 lipca 2021 r. Obecnie trwają prace projektowe i terenowe. Wzmacniane są drogi dojazdowe, wykonywane platformy robocze pod pale dla obiektów mostowych, rowy odwadniające, sondy i odwierty geologiczne. Trwają jeszcze badania archeologiczne.

Zakopianka - S7 na południe od Krakowa

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka - Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a na odcinku 2 km pod ziemią. Największa estakada ma jeden kilometr długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3 proc. całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy krótsze:

 • S7 Lubień - Naprawa
 • S7 Naprawa - Skomielna Biała z tunelem
 • S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój.

Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania drogi ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady).

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddano do ruchu lewą jezdnię. Z prawej jezdni kierowcy korzystają od końca listopada 2021 r. Opóźnienie w budowie trasy wynikało z faktu, że 17 lipca 2020 r. GDDKIA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie.

- 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – przypominają drogowcy. 22 grudnia 2020 r. GDDKIA zawarła kolejną umowę - na kontynuację budowy drogi S7 ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Druga jezdnia została udostępniona kierowcom 30 listopada 2021 r. 

Nowe kilometry Zakopianki - otwarcie prawej jedni S7 Lubień – Naprawa

Droga ekspresowa S7 Lubień - Naprawa - oddanie do ruchu prawej jezdni Zakopianki

Droga ekspresowa S7 Lubień - Naprawa - oddanie do ruchu prawej jezdni Zakopianki. Zdjecia: GDDKIA


Do pełnego zakończenia budowy ekspresowej Zakopianki Lubień – Rabka Zdrój brakuje jeszcze odcinka z tunelem w ciągu S7 Naprawa - Skomielna Biała. W październiku 2019 r. przebito prawą nitkę tunelu, a lewą 27 kwietnia 2020 r. Aktualnie powstaje wewnątrz powłoka ognioochronna, montowana jest instalacja oświetleniowa, głośniki tunelowe, oprawy oświetleniowe i wentylatory. Przed portalem południowym wykonano wykop pod zbiornik przeciwpożarowy, a przed portalem północnym w budynku stacji transformatorowej montowane są instalacje.

Budowa S7: Kiedy kierowcy pojadą tunelem na Zakopiance? 

Budowa S7: Kiedy kierowcy pojadą tunelem na Zakopiance?

W budowie pozostaje cały czas tunel na Zakopiance, S7 Lubień - Skomielna Biała. Zdjecia: GDDKIAZakopianka - dwujezdniowa DK47 Rdzawka - Nowy Targ

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka - Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 - 2015. We wrześniu 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Po wydaniu decyzji ZRID budowa ruszyła 25 czerwca 2020 r. Zaawansowanie prac drogowych na koniec 2021 roku wynosiło 47 proc. a mostowych 50 proc.

Problem na budowie dwujezdniowej Zakopianki DK47 Rdzawka - Nowy Targ

Droga powstająca w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju. Powstaje dwujezdniowa droga klasy GP o długości ponad 16,1 km, szerokości jezdni 2x3,50 m, z czterema węzłami drogowymi (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe) oraz 27 obiektami inżynierskimi. Budowane są drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). Przebudowie podlega również infrastruktura techniczna.

Nowa Zakopianka Rdzawka – Nowy Targ pod koniec 2023 r.

Budowa Zakopianki na odcinku DK47 Rdzawka - Nowy Targ

Budowa Zakopianki na odcinku DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Zdjecia: GDDKIA

 

Rozbudowa autostrady A4 Południowej Obwodnicy Krakowa

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na prawej jezdni autostrady A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej drogowcy podpisali w połowie grudnia 2020 roku. To odcinek, który stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900 m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki, do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa.

Dokumentacja została wykonana i 15 października 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozbudowa A4 na węźle Kraków Południe – trzy warianty do wyboru

Przypominamy, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w 2021 roku Program Inwestycji dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Balice do ul Kąpielowej o dodatkowy trzeci pas, co oznacza przyznanie środków finansowych na poszerzenie drogi. W ramach inwestycji dwa węzły zostaną rozbudowane, trzy będą poddane przebudowie.

Autostrada A1 Toruń – Włocławek będzie miała dodatkowe pasy ruchu. W planach rozbudowa A4 do Tarnowa.

DK75 Brzesko – Nowy Sącz - nowa dwujezdniowa trasa w Małopolsce

23 listopada 2020 r. zawarto umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu tzw. łącznika brzeskiego. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza.

Budowa II etapu łącznika brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. We wrześniu 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powstanie nowa droga dojazdowa do autostrady A4 - łącznik brzeski

Jest to pierwsza część dwujezdniowej DK75 Brzesko - Nowy Sącz, dla której Rząd 16 czerwca 2020 r. zwiększył finansowanie o 1,7 mld zł. Dla dalszej części odcinka od Brzeska do Nowego Sącza 27 września 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na drodze S52 Jak dojadę - Brzesko Jak dojadę - Kraków